Statens BI

Statens BI skal forbedre styringsgrundlaget i institutioner og ministerier. Det skal blandt andet ske ved at forbedre mulighederne for BI, rapportering og analyse i hele staten.

Hvad er BI?

BI er kort fortalt en måde at anvende data til at give overblik over sin forretning. Fx når en institution eller virksomhed trækker nøgletal fra diverse forskellige databaser eller applikationer, der hver især siger noget om status på de vigtigste elementer i forretningen.

Det kan for en statslig institution eksempelvis være budgetafvigelser, medarbejdernes sygefravær, målopfyldelse og så videre.

Ved at indsamle de vigtigste data kan man fx ved hjælp af BI-værktøjer behandle data og præsentere data på en overskuelig måde. BI kan dermed give et overblik over hvordan forretningen har det, og det giver et solidt grundlag at styre sin forretning ud fra.

Hvorfor Statens BI?

Statens BI er en del af en dagsorden om at sikre, at vi i staten bedre kan udnytte alle de data, som er til rådighed.

Der er et stort potentiale i, at udnytte data bedre i hele staten til bedre BI og ledelsesinformation. 

I Økonomistyrelsen oplever vi efterspørgsel fra institutioner og ministerier efter flere muligheder for BI, rapportering og analyse.

Flere statslige institutioner har iværksat initiativer rettet mod at sætte en mere datadrevet dagsorden. Institutioner og ministerier giver udtryk for et behov for værktøjer og vejledning i arbejdet med BI og med at udnytte data bedre. Statens BI skal imødekomme mange af de behov.