Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Økonomistyrelsen er i fuld gang med at udvikle den it-løsning, som i fremtiden skal understøtte finanslov og statsregnskab.

I dag understøttes finanslovs- og statsregnskabsprocesserne af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB). Begge løsninger er udviklet af Økonomistyrelsen, og har i mange år givet en effektiv og stabil understøttelse af de opgaver, der er forbundet med udarbejdelsen af finansloven og statsregnskabet.

For at sikre den fremtidige drift er det imidlertid nødvendigt at udfase de eksisterende løsninger inden for 2-3 år.

Fremtidssikret teknologi og brugervenlighed

Den nye løsning skal understøtte finanslovs- og statsregnskabsprocessen med funktioner baseret på fremtidssikret teknologi og en brugerflade, der bidrager til intuitive og sammenhængende brugerrejser.

Planen er, at finanslovsprocesserne for 2025 startes op i den nye løsning pr. 1. januar 2024, mens regnskabsprocesserne, herunder regnskabserklæringer, overgår til den nye løsning pr. 1. januar 2025.

It-løsningen anvender bl.a. funktionalitet fra Statens Budgetsystem (SBS) og Statens BI (SBI), der i forvejen anvendes hos vores kunder.

Herudover etablerer vi nye løsninger til funktioner, der ikke kan understøttes i de eksisterende løsninger. Dette gælder bl.a. håndtering af centrale stamdata, teksthåndtering inklusiv publikation af både finanslov og statsregnskab.Figur: Målbilledet viser den nye løsning baseret på de forretningsprocesser, som pt. varetages af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovssystem (SB). Klik på figuren for at se den i stor størrelse.


Den nye it-løsning skal tilgås via en fælles indgang, som giver et samlet overblik og en sammenhængende adgang til opgaver i forbindelse med finanslovs- og statsregnskabsprocesserne – fra start til slut.

Brugerinddragelse

Udviklingen af den nye it-løsning inddrager en bred kreds af projektdeltagere på tværs af Finansministeriets koncern, herunder Finansministeriets departement. I udviklingen af den fremtidige løsning inddrager vi brugerne undervejs, så brugerne får de bedst mulige betingelser for at arbejde sikkert og effektiv med finanslov og statsregnskab de næste mange år frem.

Projektets fremdrift

 

  • Den samlede it-løsning ibrugtages efter planen første gang i 2024 i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for 2025. Implementeringen starter primo 2024.     
  • I november 2023 gennemførte vi pilottest af tillægsbevilling (TB). Dermed er hele finanslovsdelen blevet pilottestet. Med finanslovsdelen pilottestet sætter projektteamet forøget fokus på udviklingen af statsregnskabsdelen af it-løsningen.
  • I september 2023 gennemførtes pilottest af processen for forslag til finanslov (FFL), ændringsforslag (ÆF) og finanslov (FL) og dermed af de applikationer, der vedrører finanslovsdelen: Statens Bevillingslov (SBL), Statens Budgetsystem (SBS) og Statens Administrative Stamdata (SADA) foruden Statens Brugerrettighedsadministration (SBA).
  • I efteråret 2022 satte vi fokus på at nyudvikle funktionalitet til Statens Administrative Stamdata (SADA) og Statens Bevillingslov (SBL) samt opbygge ny funktionalitet til brugerstyring, som skal anvendes til de øvrige løsninger.
  • I foråret 2022 indgik vi efter et udbud kontrakt med Globeteam på en stamdataløsning (Statens Administrative Stamdata, SADA) og en anmærkningsløsning (Statens Bevillingslov, SBL) foruden Statens Brugerrettighedsadministration (SBA) og Statens Regnskabsgodkendelse (SGO). Her startede også udvikling af de første funktioner til finanslovsmodulet i Statens Budgetsystem (SBS).
  • Den 16. marts 2022 godkendte Folketingets Finansudvalg et aktstykke vedr. projektet, som var det egentlige startskud til at sætte udviklingen i gang.

Mere information

Vi opdaterer løbende denne side med uddybende information.