Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Økonomistyrelsen er i fuld gang med at udvikle den it-løsning, som i fremtiden skal understøtte finanslov og statsregnskab.

I dag understøttes finanslovs- og statsregnskabsprocesserne af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB). Begge løsninger er udviklet af Økonomistyrelsen, og har i mange år givet en effektiv og stabil understøttelse af de opgaver, der er forbundet med udarbejdelsen af finansloven og statsregnskabet.

For at sikre den fremtidige drift er det imidlertid nødvendigt at udfase de eksisterende løsninger inden for 2-3 år.

Fremtidssikret teknologi og brugervenlighed

Den nye løsning skal understøtte finanslovs- og statsregnskabsprocessen med funktioner baseret på fremtidssikret teknologi og en brugerflade, der bidrager til intuitive og sammenhængende brugerrejser.

Planen er, at finanslovsprocesserne for 2025 startes op i den nye løsning pr. 1. januar 2024, mens regnskabsprocesserne, herunder regnskabserklæringer, overgår til den nye løsning pr. 1. januar 2025.

It-løsningen anvender bl.a. funktionalitet fra Statens Budgetsystem (SBS) og Statens BI (SBI), der i forvejen anvendes hos vores kunder.

Herudover etablerer vi nye løsninger til funktioner, der ikke kan understøttes i de eksisterende løsninger. Dette gælder bl.a. håndtering af centrale stamdata, teksthåndtering inklusiv publikation af både finanslov og statsregnskab.

Målbillede for den nye løsning

Figur: Målbilledet viser den nye løsning baseret på de forretningsprocesser, som pt. varetages af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslov-system (SB). Klik på figuren for at se den i stor størrelse.

Den nye it-løsning skal tilgås via en fælles indgang, som giver et samlet overblik og en sammenhængende adgang til opgaver i forbindelse med finanslovs- og statsregnskabsprocesserne – fra start til slut.

Brugerinddragelse

Udviklingen af den nye it-løsning inddrager en bred kreds af projektdeltagere på tværs af Finansministeriets koncern, herunder Finansministeriets departement. I udviklingen af den fremtidige løsning inddrager vi brugerne undervejs, så brugerne får de bedst mulige betingelser for at arbejde sikkert og effektiv med finanslov og statsregnskab de næste mange år frem.

Projektets fremdrift

  • Den 16. marts 2022 godkendte Folketingets Finansudvalg et aktstykke vedr. projektet, som var det egentlige startskud til at sætte udviklingen i gang
  • I foråret 2022 indgik vi efter et udbud kontrakt med Globeteam på en stamdataløsning (Statens Administrative Stamdata, SADA) og en anmærkningsløsning (Statens Bevillingslov, SBL). Her startede også udvikling af de første funktioner til Finanslovsmodulet i Statens Budgetsystem (SBS)
  • I efteråret 2022 har vi sat fokus på at nyudvikle funktionalitet til Statens Administrative Stamdata (SADA) og Statens Bevillingslov (SBL) samt opbygge ny funktionalitet til brugerstyring, som skal anvendes til de øvrige løsninger

I 2023 fortsætter vi udvikling af funktionalitet i de forskellige løsninger. Vi planlægger, at vi inden sommerferien har udviklet det meste funktionalitet til bevillingslovsprocessen, så vi kan pilotteste de første dele i efteråret 2023.

Mere information

Vi opdaterer løbende denne side med uddybende information.