Genudbud af ny fællesstatsligt indkøbs-, kontraktstyrings- og fakturahåndteringsløsning (nuværende IndFak)

Den 12. juli 2022 har Økonomistyrelsen indgået kontrakt med Mercell. Den nye løsning hedder Statens Digitale Indkøb.

Mercell er leverandør af Statens Digitale Indkøb, som er den nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturahåndtering. Løsningen vil erstatte den nuværende IndFak2-løsning.

Kontraktstyring, indkøb og fakturahåndtering

Med implementeringen af Statens Digitale Indkøb får brugerne som noget nyt mulighed for håndtere kontraktstyring i sammenhæng med aftaler og indkøb. Dermed vil løsningen understøtte hele indkøbsprocessen. 

Brugerne får en sammenhængende løsning fra kontrakter og aftaler over indkøb til fakturabehandling, som bliver udviklet med fokus på at skabe en brugervenlig brugergrænseflade. Løsningen vil desuden indeholde øget funktionalitet til at understøtte af grønne indkøb.

Plan for implementering

Institutioner, som skal have implementeret Statens Digitale Indkøb, bliver kontaktet senest 6 måneder før driftsstart. I den forbindelse inviteres institutionernes ledelser til introduktionsmøder.

Find den detaljerede implementeringsplan under Statens Digitale Indkøb 

Ingen institutioner kommer til at stå uden en indkøbs- og fakturaløsning. IndFak2 udfases først, når alle institutioner i juni 2025 er overgået til Statens Digitale Indkøb.

Udbudsproces og valg af leverandør

Valget af den løsning, som skal erstatte IndFak, startede i efteråret 2020 med en udbudsproces. Med afsæt i prækvalifikationen udvalgte Økonomistyrelsen tre leverandører til at gå videre, og to af dem endte med at afgive tilbud.

Efter grundige evalueringer og brugertests af begge leverandørers løsninger har vi valgt Mercell til at levere statens nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturering, fordi deres tilbud fik den højeste samlede score.

Læs mere om valg af ny løsning i nyheden på vores hjemmeside