Genudbud af nyt fællesstatsligt indkøbs-, kontraktstyrings- og fakturahåndteringssystem (nuværende IndFak)

Den 12. juli 2022 har Økonomistyrelsen indgået kontrakt med Mercell. Den nye løsning hedder Statens Digitale Indkøb.

Mercell bliver leverandør af Statens Digitale Indkøb, som er den nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturahåndtering. Løsningen vil erstatte den nuværende IndFak2-løsning.

Kontraktstyring, indkøb og fakturahåndtering

Med implementeringen af Statens Digitale Indkøb får brugerne som noget nyt mulighed for håndtere kontraktstyring i sammenhæng med aftaler og indkøb. Dermed vil løsningen understøtte hele indkøbsprocessen. 

Brugerne får således en sammenhængende løsning fra kontrakter og aftaler over indkøb til fakturabehandling, som bliver udviklet med fokus på at skabe en brugervenlig brugergrænseflade. Løsningen vil desuden indeholde øget funktionalitet til at understøtte af grønne indkøb.

Plan for implementering

Økonomistyrelsen starter med selv at implementere Statens Digitale Indkøb. Der er udvalgt 10 pilotinstitutioner, som er de næste, der går i gang med at anvende løsningen. Herefter følger statens øvrige institutioner, som får løsningen implementeret i bølger.

Overordnet tidsplan for Statens Digitale Indkøb

Efterår 2023 Økonomistyrelsen starter de indledende aktiviteter forud for implementeringen
Februar 2024 Økonomistyrelsen implementerer selv Statens Digitale Indkøb i organisationen
Marts
2024
10 pilotinstitutioner går i gang med systemimplementeringen
August 2024 Opstart af bølgeimplementering på ministerområder og selvejende institutioner
Juli 2025 Statens Digitale Indkøb forventes af være fuldt implementeret


I november 2023 publiceres en tidsplan, hvor det fremgår, hvornår de enkelte institutioner skal have implementeret Statens Digitale Indkøb.

Institutioner, som skal have implementeret Statens Digitale Indkøb, bliver kontaktet senest 6 måneder før deres systemimplementering starter. I den forbindelse inviteres institutionernes ledelser til opstartsmøder.

Ingen institutioner kommer til at stå uden en indkøbs- og fakturaløsning. IndFak2 udfases først, når alle institutioner er overgået til Statens Digitale Indkøb.

Udbudsproces og valg af leverandør

Valget af den løsning, som skal erstatte IndFak, startede i efteråret 2020 med en udbudsproces. Med afsæt i prækvalifikationen udvalgte Økonomistyrelsen tre leverandører til at gå videre, og to af dem endte med at afgive tilbud.

Efter grundige evalueringer og brugertests af begge leverandørers løsninger har vi valgt Mercell til at levere statens nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturering, fordi deres tilbud fik den højeste samlede score.

Læs mere om valg af ny løsning i nyheden på vores hjemmeside