God praksis

God rekrutteringspraksis er en del af Statens eRekruttering.

God rekrutteringspraksis

Rekrutteringsguiden har dels til formål at inspirere til endnu mere kvalitet i rekrutteringsprocessen, dels at gøre det tydeligt, hvor I kan spare tid ved at bruge rekrutteringsløsningen sammenlignet med en manuel proces. 

Guiden giver vejledning i: 

  • Employer branding
  • Planlægning af rekrutteringsprocessen
  • Screening af kandidaten og interviewprocessen
  • Efter rekrutteringsprocessen
  • Statens eRekruttering

Alt sammen skal det være med til at give rekrutteringsprocessen et kvalitetsløft til glæde for jer og de, som søger job hos jer.

Rekrutteringsguiden (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)