Ansættelsesret

Når I ansætter en ny medarbejder, er der en række regler I skal følge.

Læs mere i PAV

I PAV kan I læse om de regler, der er for ansættelse af tjenestemænd og overenskomstansatte. Det drejer sig blandt andet om regler for opslag, ansættelsesbetingelser, ansættelsesbrev, afslag med mere.

Læs mere i PAV kap. 9 og 15