Standardrapporter til økonomistyring

Få hjælp til den daglige økonomistyring ved brug af standardrapporter i Power BI fra Statens BI. Rapporterne leveres i en samlet pakke af seks rapporter til forskellige formål og målgrupper. Anvend rapporterne med deres eksisterende opsætninger eller tilpas dem til de lokale styringsbehov.

Bedre økonomistyring med løbende rapportering

Ved at anvende standardrapporter fra Statens BI får institutionens ledere og økonomimedarbejdere et solidt grundlag til at løfte den interne økonomistyring. Data i rapporterne opdateres dagligt, og rapporterne er tilgængelige for alle statslige og selvejende institutioner, som anvender Statens BI – LDV.

Rapporterne findes i tre forskellige ’pakker’, der er målrettet henholdsvis direktioner, fagchefer og økonomimedarbejderes styringsbehov.

Opsætning af rapporterne

Rapportpakken sættes op af institutionens selv. 

Institutionen kan her hente rapporterne, de kan tilgås ved at hente zip-filen på linket herunder ned lokalt og efterfølgende følge vejledningen.

Vejledning til opsætning af standardrapporter i Power BI (pdf)

Standardrapport til økonomistyring.zip

Rapportskabeloner til direktion, fagchef og økonomimedarbejder

Alle rapporter har en forside med et dashboard, der samler nøgletallene i overskuelige grafer og tabeller samt en række underliggende sider, hvor de forskellige økonomistyringsrelaterede dimensioner uddybes.

Rapporterne er udviklet til brug for en enkel og værdiskabende styring og indeholder de vigtigste parametre til økonomistyring inden for:

  • Budgetopfølgning herunder aktiviteter, projekter, delregnskab og FL-formål 
  • Fakturabehandling herunder rettidig betaling og indkøbscompliance
  • Lønopfølgning herunder over-/merarbejde, refusion og lønlister per medarbejder

Screenshot af standardrapporter til økonomiopfølgning, som er beskrevet på siden..

Den samlede pakke af standardrapporter til økonomistyring i Power BI indeholder følgende rapportskabeloner:

  • Budget- og lønopfølgning – direktion
  • Budgetopfølgning – fagchef
  • Budgetopfølgning – økonomimedarbejder
  • Fakturaopfølgning – fagchef
  • Fakturaopfølgning – økonomimedarbejder
  • Lønopfølgning – økonomimedarbejder og fagchef

Vejledning og beskrivelse af rapporterne 

Find relevante vejledninger til at anvende standardrapporterne under menupunktet Brugervejledninger til Power BI

Find nærmere beskrivelse af de forskellige standardrapporter til økonomiopfølgning under menupunktet Dokumentation