Tilretning af Statens Lønsystem

Læs nærmere om de opgaver, der knytter sig til ændringer i Statens Lønsystem (SLS) ved ressortomlægning.

Ofte betyder en ressortændring, at der skal flyttes lønmodtagere fra en virksomhed til en anden, eller at en eksisterende virksomhed, ønsker en organisationsændring, hvor der også skal flyttes lønmodtagere. Alle lønmodtagerregister i SLS er opsat med virksomhedens oplysninger (fremover kaldet nøglefelter), hvilket betyder, at disse nøglefelter skal være etableret, inden der kan foretages flytning af lønmodtagere i SLS. Nogle af disse nøglefelter oprettes under nummerstrukturen og betalingssystemerne, mens andre alene oprettes i SLS. Nedenfor beskrives disse nøglefelter, samt hvilke problemstillinger, virksomheden særligt skal være opmærksomme på, i forbindelse med en ressortændring/organisationsændring og SLS.

Nøglefelter i SLS er følgende:

  • CVR-nummer + Produktionsnummer (Pnr)
  • SE nummer
  • Gruppenummer
  • Delregnskab (8 cifre i SLS, hvor de første 5 cifre svarer til bogføringskredsen i Navision og de 3 sidste cifre svarer til delregnskabet i Navision)

Der kan læses nærmer om, hvordan en lønmodtager rent teknisk flyttes, fra en virksomhed til en anden, alt efter om ressortændringen, skal implementeres bagudrettet eller fremadrettet, på Økonomistyrelsens hjemmeside under ”Lønudbetaling”, hvor der også findes et skema til oplysningerne, som SLS skal have for at oprette et nyt gruppenummer.

Se nærmere om SLS her

Oprettelse af CVR-nummer/produktionsnummer

CVR-nummer oprettes via nummerstrukturen sammen med et Pnr (produktionsnummer), jf. Tilretning af nummerstruktur.

Såfremt virksomheden har flere adresser, skal der oprettes et Pnr til hver adresse. Pnr anvendes af SKAT til automatisk at beregne lønmodtagerens kørselsfradrag ud fra.

Oprettelse af eventuelt Pnr skal ske via Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister under menupunktet Ændre virksomhed. Log in i registeret forudsætter anvendelse af egen digital signatur.

Gå til virk.dk for at oprette et produktionsnummer

Oprettelse af SE-nummer

SE-nummer er vitalt i SLS, da alle betalinger (nettoløn, SKAT, pensionsbidrag m.v.) afvikles på dette niveau, hvilket betyder, at der også foretages posteringer på dette niveau (jf. staten kontoplan konto 97.8x), ligesom alle overmeldinger, på virksomhedens vegne til e-Indkomst, foretages med SE nummer som nøglen.

Da der ikke kan foretages posteringer direkte på et SE-nummer, udvælges et af virksomhedens delregnskaber (8 cifre) i SLS til disse posteringer, dette delregnskab, kaldes i daglig tale, for betalings delregnskab.

Virksomhedens SKB konto, der anvendes til betalinger vedr. løn og NEM konto aftalen, knyttes til et særskilt betalings delregnskab i SLS.

Betalings delregnskab kan kun ændres, hvis der ændres SE-nummer, hvorfor det anbefales, at bevare betalings delregnskab, hvis det er muligt. Virksomheden skal være opmærksom på, at såfremt de har grønlandsk beskattede lønmodtagere, skal der oprettes et særskilt SE-nummer til disse, da der ikke må være, dansk- og grønlandskbeskattede lønmodtagere under samme SE-nummer (krav fra SKAT).

Oprettelse af SE-nummer skal ske via Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister under menupunktet Ændre virksomhed. Log in i registeret forudsætter anvendelse af egen digital signatur.

Gå til virk.dk for at oprette SE-nummer

Oprettelse af gruppenummer

Gruppenummer i SLS tildeles virksomheden, når ovenstående oplysninger er på plads i nummerstruktur og betalingssystemer. Gruppenummer anvendes bl.a. til styring af adgangsrettigheder i SLS. Der kan oprettes flere gruppenumre i SLS, såfremt virksomheden måtte ønske dette.

Oprettelse af delregnskaber

Delregnskab (8 cifre) oprettes i SLS, svarende til oprettelsen i nummerstruktur. Det er under det enkelte delregnskab at der opsættes underkonto i SLS. Delregnskab kan også anvendes til styring af adgangsrettigheder i SLS. Der kan oprettes flere delregnskaber i SLS, under samme underkonto, såfremt virksomheden måtte ønske det.

Ved oprettelse af en ny virksomhed, skal alle ovenstående nøglefelter etableres. Ved ændring af en eksisterende virksomhed, vil det normalt kun være eventuelle nye gruppenumre og delregnskaber, der skal etableres.