Opsæt RejsUd

Læs nærmere om opsætningen af RejsUd ved ressortomlægning.

RejsUd er implementeret på alle nuværende institutioner. Dermed antages at institutionerne er bekendte med brugen af systemet.

For at institutionen kan håndtere deres udlæg og rejseafregninger etableres RejsUd som medarbejderne anvender ved rejse- og udgiftsafregning.

Ved oprettelse af ny RejsUd organisation afholdes særskilt opstartsmøde mellem institutionen og RejsUd konsulenten. På dette møde drøftes processen og opgavefordeling vedr. opsætningen af den nye organisation. Institutionen skal indsende opsætningsskemaer og selv forestå noget af opsætningen i RejsUd,

Til hver systemopsætning er knyttet mindst én administrator og én superbruger, der forventes at være ressourcer i forhold til den forestående implementering.

RejsUd konsulenten guider institutionen gennem implementeringen. Konsulenten assisterer også ifht. vedligeholdelsen af brugere hos CWT. Der afholdes efterfølgende test-workshop (accepttest) med RejsUd-leverandøren, inden løsningen sættes i drift.

Udover systemopsætningen af RejsUd er der opgaver vedr. oprettelse af Rejsekonto og betalingskort.

I en kortere periode efter driftsstart har institutionen direkte adgang til support fra Implementeringsteamet, hvorefter almindelig support træder i kraft.

Beskrivelser af mulige scenarier

I forbindelse med brug af RejsUd, kan der være følgende scenarier:

  1. Fortsættelse eller ved mindre tilpasning i nuværende opsætning, herunder tilpasning af brugere. Kan være tilfældet, hvor man fortsætter med det nuværende regnskab i en af institutionerne.
  2. Etablering af nyt RejsUd til ny institution
  3. Afslutning af nuværende RejsUd med adgang til tidligere bilag. Vil være aktuel ved fusion eller nedlukning af en institution.

Opmærksomhedspunkter

Institutionen skal være opmærksom på:

  • Institutionen udpeger en ansvarlig ressourceperson for etableringen af RejsUd (typisk administrator og superbruger).

Processen for oprettelse af nyt RejsUd tager mellem 4-6 uger.

Relevante blanketter

  • Opsætningsark

Opsætningsark udleveres af RejsUd konsulenten.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål kan du rette henvendelse til Implementeringsteamet i Økonomistyrelsen: