Opsæt Navision

Læs nærmere om opsætningen af Navision ved ressortomlægning.

Ud fra status på oprettelse, sammenlægning og lukning af bogføringskredse, skal der ske en tilsvarende tilpasning af Navision regnskaber.

De konkrete opsætninger i Navision aftales i samarbejde mellem Navision konsulenten, institutionen og SAM.

Beskrivelse af mulige scenarier

I forbindelse med opsætning af Navision Stat er der tre mulige scenarier:

 1. Oprettelse af nyt regnskab
  Nye regnskaber oprettes med udgangspunkt i et ’skabelonregnskab’, hvor best practice opsætninger er opsat.
 2. Sammenlægning af flere regnskaber
  Ved sammenlægning af flere regnskaber skal der eventuelt ske tilpasning i opsætning af det fortsættende regnskab.
 3. Afslutning af regnskaber
  Regnskaber kan typisk først lukkes efter årsafslutning året efter, da der typisk vil komme driftsposteringer i det indeværende år i forbindelse med lukningsbalancen. Men der er en masse andre lukningsaktiviteter, der kan igangsættes.

I en kortere periode efter driftsstart har institutionen direkte adgang til support fra Implementeringsteamet og Statens Administration indtil at systemopsætning er testet. Herefter overgår institutionen til almindelig support.

Opmærksomhedspunkter

Institutionen skal være opmærksom på:

 • Navision Stat er stedet hvor ’alle integrationer mødes’. Derfor er det en tidskrævende proces at få opsat alle forbindelser

Ved nyt CVR nr. skal der bestilles en Navision Stat licens.

Relevante blanketter

 • Faktaark
 • Navision Stat opsætningsdokument
 • Licenspapirer ved nyt CVR nr.

Blanketter udleveres af Navision Konsulenten.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål i relation til Navision opsætningen, kan du rette henvendelse til Implementeringsteamet i Økonomistyrelsen: