Opsæt Statens BI – LDV

Læs nærmere om opsætningen af Statens BI – LDV ved ressortomlægning.

LDV skal afspejle institutionens styringsbehov og indeholder styringsrelevante data fra Økonomistyrelsens fællesadministrative systemer.

Såfremt der sker ændringer i bogføringskredse, løngrupper, dimensioner eller segmenter, skal institutionens LDV tilpasses tilsvarende. Det kan også være, at brugere med adgang til data skal redigeres.

Tilpasningen af LDV sker via et opsætningsskema. Økonomistyrelsens Implementeringsteam gennemgår i samarbejde med institutionen opsætningsarket og står for kontakten med hostingleverandøren.

I en kortere periode efter driftsstart har institutionen direkte adgang til support fra Implementeringsteamet, hvorefter almindelig support træder i kraft via Serviceportalen.

Beskrivelse af mulige scenarier

I forbindelse med opsætning af LDV er der følgende mulige scenarier:

 1. Oprettelse af nyt LDV (LDV datamart)
 2. Redigering af eksisterede LDV.
 3. Tilføjelse/sletning af:
  • Bogføringskredse
  • Løngrupper
  • Rejseregnskaber
  • IndFak regnskaber
  • Budgetter fra Statens Budgetsystems
  • Dimensioner
  • Segmenter
  • Brugere

Relevante blanketter

 • Opsætningsskema inkl. brugere
 • Vejledning

Blanketter udleveres af LDV-konsulent.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål i relation til LDV kan der rette henvendelse til Implementeringsteamet i Økonomistyrelsen på