Opsæt IndFak

Læs nærmere om opsætningen af IndFak ved ressortomlægning.

IndFak er implementeret på alle nuværende institutioner. Dermed antages at nuværende institutioner er bekendte med brugen og opsætningen af systemet.

Ved oprettelse af ny IndFak organisation afholdes særskilt opstartsmøde mellem institutionen og IndFak konsulenten. På dette møde drøftes processen og opgavefordeling vedr. opsætningen af den nye organisation. Institutionen skal indsende opsætningsskemaer og selv forestå noget af opsætningen i IndFak, herunder varslingsmail og prokura.

IndFak konsulenten sørger for den tekniske opsætning med transportlag mellem IndFak og Navision samt Nemhandel-registreringen af EAN-nummer.

IndFak konsulenten sikrer via test, at bilag via EAN-nr. kommer til IndFak, og godkendelsesprocessen fungerer med udveksling af stamdata i forhold til Navision som sidste del af accepttesten.

I en kortere periode efter driftsstart har institutionen direkte adgang til support fra Implementeringsteamet, hvorefter almindelig support træder i kraft.

Beskrivelse af mulige scenarier

I forbindelse med brug af IndFak, kan der være følgende scenarier:

  1. Fortsættelse i nuværende opsætning. Kan være tilfældet, hvor man fortsætter med det nuværende regnskab og EAN-nr. Der kan her være behov for tilpasning af brugere mv.
  2. Etablering af ny IndFak organisation.
  3. Afslutning af nuværende IndFak, med adgang til at se tilbage på tidligere fakturaer. Vil være aktuel ved sammenlægning eller nedlukning af en institution.

Relevante blanketter

  • Opsætningsark

Opsætningsarkene udleveres af IndFak konsulenten.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål kan du rette henvendelse til Implementeringsteamet i Økonomistyrelsen