Opsæt andre fagsystemer

Læs nærmere om opsætningen af andre fagsystemer ved ressortomlægning.

Såfremt institutionen anvender fagsystemer, der integrerer til Navision Stat (GIS integrationer), skal integrationen opsættes/testes såfremt der sker ændringer i Navision Stat.

Ændringer i data kan medføre ændringer i fagsystemet eller filer fra fagsystemet. Sådanne ændringer kan være meget tidskrævende og omkostningsfyldte for institutionen.

Dette er en teknisk proces, der oftest kræver opsætning af et testmiljø, samt involvering af fagsystemleverandøren.

Beskrivelse af mulige scenarier

I forbindelse med opsætning af fagsystemer er der følgende scenarier:

  1. Oprettelse af ny fagsystemintegration
  2. Flytning/tilpasning af eksisterende fagsystemintegration

Opmærksomhedspunkter

Institutionen skal være opmærksom på:

  • Ændringer i integrationen vil kræve at systemleverandøren involveres
  • Kan være langvarigt og omkostningsfyldt
  • Ændringer/flytninger i forbindelse med fagsystem kræver oftest opsætning af et testmiljø
  • Hvis der oprettes en ny integration eller der sker ændringer i eksisterende, skal der udarbejdes/opdateres teknisk dokumentation, som skal godkendelse af Økonomistyrelsen og efterfølgende procesgodkendes af Statens Administration

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål i relation til fagsystemintegrationen kan der rette henvendelse til Implementeringsteamet i Økonomistyrelsen: