Systemopsætning for ressortomlagte institutioner

Læs nærmere om tilretning af lokale økonomisystemer.

Ved ressort- og organisationsomlægninger vil der oftest skulle ske systemmæssige tilpasninger. Systemsporet tilpasses den enkelte omlægning og baseres på delingsaftalen (ved ressortomlægning) eller institutionens ønskede setup.

Læs mere om de overordnede processer ved ressortomlægninger her 

Når konsekvenserne af en ressortomlægning er indarbejdet i relation til bevillingslove, nummerstruktur, betalingssystemer og lønsystemet, så kan tilretningen af de lokale økonomisystemer påbegyndes.

Implementeringen af systemerne sikrer, at de ressort- og organisationsomlagte ministerier og styrelser kommer sikkert igennem opsætningen af:

  1. Statens Lønsystem (SLS)/HR Løn
  2. Statens HR (SHR)
  3. Statens eRekuttering
  4. Campus
  5. Navision Stat (NS)
  6. IndFak
  7. RejsUd
  8. Statens BI-LDV
  9. Statens Budgetsystem (SBS)

Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysningerne, hvis du har spørgsmål til systemopsætninger