NS11.1 Officiel release

Navision Stat 11.1 (servicepack) bliver frigivet den 1. maj 2023.

Det vigtigste!

Navision Stat 11.1 implementerer som en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 11.0 med følgende fokus på ny eller ændret funktionalitet:

 1. Performanceoptimering ved bogføringer
 2. Opdatering af brugervejledninger
 3. Understøttelse af opdateret transportprotokol og dokumentformat fra Erhvervsstyrelsen, samt håndtering af mindre fejl
 4. Udvidelse af data-log på stamkort samt forbedrede systembeskeder
 5. Implementering af bedre processer for behandling af rejseposter samt sikring af bedre flow ved afvisning af DDI bestillinger

Navision Stat 11.1 frigives via løbende sprint/build leverancer, der installeres hver måned på Navision Stat databaser tilhørende kunder, hvor systemansvaret oppebæres af Økonomistyrelsen, og/eller hostes af SIT. Dette gælder fx alle databaser, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration og databaser tilhørende FGU-institutioner.

Den samlet Navision Stat 11.1 pakke, indeholdende alle nedenstående builds, frigives den 1. maj 2023.

Beskrivelse af funktionalitetsændringer

Beskrivelser af de løbende ændringer dokumenteres i 'Nyt i Navision Stat 11.1', som frigives i en udvidet og opdateret udgave ved hver sprint leverance.

Build nr.Release datoSAM test-
og pilot
databaser
SAM
produktions-
databaser 
Dokumentation
NS11.0.001 05.12.2022 29.11.2022 01.12.2022 Nyt i Navision Stat11.0.001.pdf
NS11.0.002 22.12.2022 N/A N/A N/A
NS11.0.003 27.02.2023 22.02.2023 24.02.2023 Nyt i Navision Stat11.0.003.pdf
NS11.0.004 03.04.2023 28.03.2023 31.03.2023 Nyt i Navision Stat11.0.004.pdf
NS11.0.005 01.05.2023 25.04.2023 28.04.2023 Nyt i Navision Stat11.0.005.pdf

Opdatering af SAM testmiljø starter kl. 10:00. Opdatering af SAM pilotmiljø og SAM produktionsmiljø starter kl. 16.00 med mindre andet er aftalt.

Teknisk information

Forud for den officielle opgraderingsdato af Navision Stat til nyeste buildversion, foretages en opgradering af udvalgte pilotinstitutioner samt alle testdatabaser i multitenancy miljøet.
Dette betyder at disse databaser opgraderes 3-4 dage før opgraderingen af øvrige driftsdatabaser.

For testdatabaserne påbegyndes opgraderingen kl. 10:00 om formiddagen den 3. eller 4. hverdag før releasedatoen. 

Fra produktionsmiljø til pilotmiljø til opgraderet produktionsmiljø

For pilotinstitutioner påbegyndes opgraderingen kl. 16:00 samme dag som testdatabaserne opgraderes. Fra pilotopgraderingen påbegyndes til de øvrige driftsdatabaser opgraderes, er databasen placeret på et isoleret (pilot) miljø. Når de øvrige driftsdatabaser er opgraderet, flyttes pilotdatabasen tilbage i samme miljø.

Dette har følgende betydning for pilotinstitutioner:

 • Pilotinstitutioner kan ikke anvende BAM i den periode, hvor databasen ligger på et isoleret (pilot) miljø.
 • Pilotinstitutioner vil have et ekstra kort servicevindue den dag, hvor databasen flyttes tilbage til miljøet for de øvrige driftsdatabaser - typisk af 1 times varighed. 

Uanset om databasen teknisk opgraderes over 1-3 timer (Multitenancy setup) eller over 1-2 dage (Single Tenancy setup), skal databasen og databasens regnskaber forberedes for opgradering. Tabellen herunder beskriver hvem der gør hvad.

Bemærk at den samlede oplevede nedetid overstiger den tidsmæssige udstrækning for den tekniske opgradering, da regnskaberne typisk både skal forberedes for opgradering, og efterfølgende forretningsmæssigt kontrolleres forud for endelig klarmelding.

 

TypeHåndteringHvis overset...Ansv. SAM kundeAnsv. øvrige
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re-aktiveres umiddelbart efter opgradering ...kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT Drifts/Hosting leverandør
Ubehandlede E-bilag modtaget i indbakkerne i Navision Stat Skal enten accepteres eller afvises dagen før opgradering ...kan der opstå problemer med behandling af bilaget efter opgradering N/A Kunden
Overførelse af bilag fra INDFAK Stoppes i INDFAK om morgenen dagen før opgradering, og gen-åbnes ved klarmelding
Læs mere om lukning og genåbning af INDFAK overførelse
... kan der opstå behov for genfremsendelse ved INDFAK mod betaling SAM Kunden
Overførelse af bilag fra REJSUD Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag N/A N/A
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden

Generelt gælder det, at institutionen selv har ansvaret for at sikre en rettidig og sikker opgradering fra Navision Stat 11.0 til 11.1 inden udmeldt deadline. For nedenstående scenarier følges dog særlige implementeringsplaner under Økonomistyrelsen projektledelse.

SAM servicerede kunder hostet hos SIT

Alle SAM-servicerede kunder får derfor deres Navision Stat installation automatisk opgraderet til NS11.1 ultimo april 2023.

Kunder hostet hos KMD

For både selvejer kunder og øvrige statslige kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos KMD, under rammekontrakten mellem KMD og Økonomistyrelsen, afvikles opgraderingen efter en implementeringsplan, der er udarbejdet i fællesskab mellem KMD og Økonomistyrelsen.

Se den samlede tids- og opgraderingsplan nedenunder.

Tidsplan for opgradering KMD.xlsx

Hvis du har spørgsmål til tids- og opgraderingsplanen, er du meget velkommen til at kontakte Lauge Feiring på 

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet.

Koncept for opgradering og konvertering

Konverteringspakken, udviklet af Økonomistyrelsen, samler al nødvendig konvertering afledt af funktionalitet bygget ved Microsoft, Continia og Økonomistyrelsen forudsat, at der opgraderes fra en standard Navision Stat 11.0 til Navision Stat 11.1. Såfremt denne forudsætning IKKE kan opfyldes, skal man som institution selv sørge for at tilpasse både funktionalitetspakken og konverteringspakken. Dette kan med fordel ske i de pakker, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

Afklaring af behov for tilpasning af funktionalitet- og konverteringsobjekter

Enhver egen tilretning af eksisterende databaseobjekt, eller tilføjelse af nyt databaseobjekt, tæller som en lokal tilretning, og kan betyde at konverteringspakken fra Økonomistyrelsen ikke blot kan anvendes uden nærmere analyse.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt databasen indeholder lokale tilretninger, kan man eventuelt anvende Objektliste NS11.1 for en sammenligning. Dette Exceludtræk kan sammenlignes med en tilsvarende udlæsning fra egen database via Objektdesigneren, hvor objektversionslisten blot kopieres til Excel.

Specielt om tilladte kompileringsfejl i tilfælde af lokalt implementeret faktureringsløsning

I selve NS11.1 installationsvejledningen er det beskrevet hvilke kompileringsfejl, der er tilladte ifm en standardopgradering, mens listen herunder viser de kompileringsfejl afledt af tilkøbsløsninger, som er visiteret godkendt af Økonomistyrelsen.

 

ProduktObjekttypeObjekt IDObjektnavn
Aqoola Codeunit 6083563 SQL ADO Connection Management
       

Listen udvides løbende, efterhånden som ansøgning om godkendelse giver anledning til en tilføjelse af nye objekter.

Robotter

I det omfang man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på: tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for, at robotterne re-konfigureres efter opgradering, såfremt dette skulle være nødvendigt.

Specifikt for SAM databaser

For Navision Stat databaserne, ejet af SAM-servicerede kunder, gælder det, at disse er 100 % standardiserede og vedligeholdes ved Økonomistyrelsen i et Multitenancy-baseret koncept, der ikke tillader lokale tilretninger på databaserne. For yderligere spørgsmål om håndteringen af SAM databaserne, kan du tage kontakt til produktejer Jakob K. Flink på

For opsætning af nye produktionsregnskaber anvendes Rapid Implementation startpakke udviklet specielt til NS11.1.

Pakken består af både opsætningsfiler og Excel indlæsningsfiler fordelt på data, der er fastlagt ved Økonomistyrelsen og data, der kan justeres ved institutionen eller Statens Administration. Herved opnås en mere fleksibel opsætning, med større grad af brugerinvolvering og fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Bemærk: Det kræver særskilte rettigheder at indlæse pakken (NS_RAPIDSTART) og man skal ydermere have rettigheder til de tabeller, der evt. skal indlæses data til.

Skabeloner og opsætningsfiler vedligeholdes ved implementeringsenheden i Økonomistyrelsen, og kan rekvireres ved henvendelse via serviceportalen med henvisning til implementeringsenheden.

En typisk opsætning tager udgangspunkt i pakken og herefter er der mulighed for at indlæse justeringer. Materialet er målrettet kunder, der serviceres af Statens Administration, men øvrige selvejende og statslige institutioner kan ligeledes drage nytte af materialet, afhængigt af den ansvarsfordeling, der arbejdes med internt i institutionen.

I den anledning er det vigtigt at notere sig, at Økonomistyrelsen fralægger sig ethvert ansvar, såfremt institutionen skulle vælge at indlæse data, der ikke er inkluderet i pakken.

Øvrige opsætningsfiler

Følgende data skal fortsat indlæses pr. regnskab, uden anvendelse af Rapid implementation pakker:

 • Rettigheder
 • Bankopsætningsfiler
 • XML profilopsætning
 • XMLBRO opsætning
 • GIS-valideringsopsætning
 • GIS tabel og feltmapning
 • Kontoskema
 • Kolonneformat
 • Momsangivelse
 • Indkøbskategorier
 • Endpointkeytype
 • OIObetalingsmetode
 • OIO betalingsmådeprioritering
 • CIS Datastrøm

Filerne kan enten hentes via nyeste systemkomponenter eller de enkelte releases.

Herunder finder du det samlede kompleks af installationskomponenter, datafiler og vejledninger, der skal anvendes for en komplet opgradering fra NS11.0 til NS11.1, baseret på NAV2018 CU48 (platform og applikation).

Databasearkitektur

Installationsmaterialet er afhængigt af om den eksisterende Navision Stat database er Multitenancy-enablet og dermed "låner" sin funktionalitet fra en applikationsdatabase, eller om databasen "ejer" sin egen funktionalitet, kendt fra tidligere og fremadrettet benævnt 'Single Tenancy'.

Aktuelt er det kun Navision Stat databaser, der er regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration (SAM), der kan være Multitenancy-enablet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt databasen er Multitenancy-enablet eller ej, kan du altid rette henvendelse til Økonomistyrelsen via systemsupporten for en afklaring.

NS11.1 hovedversion

Single Tenancy

NS111_ST_VMS_01052023.zip
NS 110 ST-111 ST VMS - Vejledning i opgradering med VMS.pdf

eller

NS111_ST_PS_01052023.zip
NS 110 ST-111 ST PS - Vejledning i opgradering med PowerShell.pdf

Multitenancy

NS111_ST_PS_01052023.zip
NS 110 ST-111 ST PS - Vejledning i opgradering med PowerShell.pdf

Fælles for både Multitenancy og Single Tenancy

Yderligere skal nedenstående komponenter installeres.

110004_Continia_DB_WS.zip
110005_TransportlagSetup Version 11.0.1.00.58 - 12. april 2023.zip
110005_PSRM Invoker Setup 11.01.00.03 - 17. marts 2023.zip

Oversigt over samtlige NAV objekter i NS11.1:

Objektliste_111.xlsx

Koncept

Buildpakkerne indeholder funktionalitet svarende til de sprintafledte inkrements, der frigives og implementeres løbende hos Navision Stat kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af SAM og som hostes hos SIT. Hvis man således ikke kan afvente en fremtidig versionsopdatering, der består af alle de akkumulerede inkrements mellem 2 versionsopdateringer, kan man implementere de buildpakker, der frigives her.

Se fx. nedenstående eksempel for buildpakker frigivet mellem NS9.3 og NS9.4 

 

Eksempel på buildpakker frigivet mellem NS9.3 og NS 9.4

Lokale tilretninger

Bemærk, at pakkerne er udviklet med udgangspunkt i standard Navision Stat databaser, hvorfor buildpakkerne i nogle tilfælde vil skulle justeres i tilfælde af lokale tilretninger på databasen. Dette vil i så fald være kundens eget ansvar.

Installationsvejledning og systemkomponenter

Brug tabellen herunder til at finde det materiale, du skal bruge for opgradering fra minimum NS11.0 til en given slutversion.

Slutversion Installationsvejledning Systemkomponenter
NS11.0.001 Akkumuleret installationsvejledning NS110001.pdf  NS110001.zip
NS11.0.002 N/A N/A
NS11.0.003 Akkumuleret installationsvejledning NS110003.pdf NS110003.zip
NS11.0.004 Akkumuleret installationsvejledning NS110004.pdf NS110004.zip 
NS11.0.005 Akkumuleret installationsvejledning NS110005.pdf NS110005.zip

Hvis du har spørgsmål til koncept eller konkrete installationsvejledninger, er du velkommen til at kontakte os via serviceportalen hos Statens Administration.

Patches til build nr. 11.0.003

Indlæsning af FIK samt rettelse af bogføringsfejl m/import af CØSA-formål

Patch IN03849_IN03872_NS110003_001.fob indeholder to rettelser til NS11.0.003, så der nu ikke opleves fejl ved bogføringer med undlad dimensionsbogføring ved import af CØSA formål, samt gør det muligt at indlæse FIK direkte i indbetalingskladden.

Patchen kan kun anvendes til Navision Stat standard installationer på version NS11.0.003, og skal importeres via objektdesigneren med optionen ”Replace all”. Synkronisering af skemaer er ikke nødvendigt, men vi anbefaler at genstarte servicen efter patchen er lagt på.

IN03849_IN03872_NS110003_001.fob

En mere detaljeret beskrivelse af rettelserne kan findes i Nyt i Navision Stat 11.0.005.pdf 

Se evt. også en kvikguide til indlæsning af FIK indbetalinger: Kvikguide til indlæsning af FIK indbetalinger_120523.pdf (Ny udgave opdateret den 12. maj 2023).

FIK/GIK indlæsning via DBWS samt rettelse til manuelt indlæste bankafstemninger der mangedobles

Patch IN03873_IN03887_NS110003_001.fob indeholder rettelser til NS11.0.003, så det fortsat er muligt at indlæse FIK/GIK af filtyperne OTHERDATA, CMMSEKT, CMMFAST og CMMKOM, direkte i Indbetalingskladden via Danske Bank Webservice. Desuden er problemet med bankafstemning og mangedoblet bankafstemningslinjer, efterhånden som gruppefiler pr. konto bliver indlæst, afhjulpet.

Vigtigt: Patchen må kun indlæses, hvis ovenstående patch IN03849_IN03872_NS110003_001.fob er indlæst i forvejen. 

IN03873_IN03887_NS110003_001.fob

Udbedring af problemer med bankintegration til Danske Bank

Patch IN03901_NS110003_001.zip indeholder rettelser, der vil sikre, at der kan anvises betalinger og foretages afstemninger via Danske Bank Webservice i Navision Stat.

Find IN03901_NS110003_001.zip på Filkassen

Vigtigt: Patch IN03901_NS110003_001.zip kan kun indlæses, hvis de to tidligere frigivet patches til NS11.0.003 er indlæst. Det gælder:

Der er udsendt en separat mail indeholdende en installationsvejledning til hostingleverandører, der primært hoster selvejende institutioner. Hostingleverandører er meget velkomne til at stille spørgsmål til implementeringen via , mens kunder fortsat gerne må tage kontakt til supporten via serviceportalen hos Statens Administration.

For institutioner, der hostes af Statens It, er rettelsen indlæst og dermed vil disse ikke opleve yderligere udfordringer.

Patches til version 11.1

FIK/GIK indlæsning via DBWS samt rettelse til manuelt indlæste bankafstemninger der mangedobles

Denne patch IN03873_IN03887_NS111_001.fob indeholder de samme rettelser som den ovenstående patch, men er lavet specielt til version NS11.1 svarende til build nr. 11.0.005. 

IN03873_IN03887_NS111_001.fob

Udbedring af problemer med bankintegration til Danske Bank

Patch IN03901_NS111_001.zip indeholder rettelser, der vil sikre, at der kan anvises betalinger og foretages afstemninger via Danske Bank Webservice i Navision Stat.

Find IN3901_NS111_001.zip på Filkassen

Vigtigt: Denne patch kan kun indlæses, hvis den tidligere frigivet patch til NS11.1 er indlæst. Det gælder:

Der er udsendt en separat mail indeholdende en installationsvejledning til hostingleverandører, der primært hoster selvejende institutioner. Hostingleverandører er meget velkomne til at stille spørgsmål til implementeringen via , mens kunder fortsat gerne må tage kontakt til supporten via serviceportalen hos Statens Administration.

For institutioner, der hostes af Statens It, er rettelsen indlæst og dermed vil disse ikke opleve yderligere udfordringer.

Økonomistyrelsen frigiver i forlængelse af officiel release af Navision Stat 11.1 et demoregnskab til NS11.1 med fokus på de funktionalitetsområder, der er særligt anvendt af de statslige og selvejende kunder, der i dag anvender Navision Stat.

Indlæsning af demodatabase - Single Tenancy

For at tilgå Demostyrelsen, skal 'Demostyrelsen_NS98.BAK.zip' downloades og restores i SQL Server Management Studio, og en NAV Server instans skal oprettes med Credential Type ’Windows’. Databasen vil da kunne tilgås via NAV-klienten af én bruger. Denne bruger kan evt. oprette nye brugere i databasen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere. 

Demodata og demodatabase kan rekvireres ved at kontakte Navision Stat udviklingsenheden via .

BEMÆRK: Demostyrelsen må kun anvendes ved opsætning af nye testregnskaber og må IKKE forveksles med de tidligere skabelonregnskaber.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 1. maj 2023
Forudsætning for implementering: NS11.0
Frist for implementering: 29. september 2023

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 11.1 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte produktejer for Navision Stat, Jakob K. Flink på , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.