NS11.0 Officiel release

Navision Stat 11.0 er frigivet den 31. oktober 2022.

Det vigtigste!

Navision Stat 11.0 implementeres som en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 9.9, og som en overbygning til Microsoft Dynamics NAV2018CU48™. Dermed inkluderes ny standard funktionalitet fra både Microsoft Dynamics NAV2017™ og NAV2018™ samt ny statslig funktionalitet. 

Denne side vil løbende bliver opdateret med nyheder om den kommende version og tekniske oplysninger vedrørende selve opgraderingen. 

Standardfunktionalitet leveret ved Microsoft i NAV2017™ og NAV2018™

 • Oprettelse af brugeropgaver der skal udføres i systemet
 • Kontekstafhængige notifikationer til bedre og mere sigende hjælp
 • Guidede processer for at sikre datakvalitet
 • Assisterede opsætninger
 • Yderligere forbedring af eksisterende webklient
 • Mere robust automatisering
 • Ny teknologiske muligheder for udvikling af applikationen

Statslig funktionalitet udviklet ved Økonomistyrelsen

Opgraderingen til NS11.0 har primært fokus på standardfunktionaliteten leveret fra Microsoft, men der er planlagt, at der skal inkluderes nogle få statslige udviklingsønsker angivet herunder:

 • Håndtering af nye protokoller ved overgang til MitID i Navision Stats transportlag
 • Håndtering af foranstillede nuller på bankkontonumre i forbindelse med afvigelseskontrol på indgående købsdokumenter
 • Nets-integrationen og betalingsmodulet opdateres via implementering af ny Collection Management og Payment Management version 5.0 fra Continia Software

Den komplette oversigt og beskrivelse af ny standard funktionalitet og ny statslig funktionalitet, bliver publiceret i vejledninger og kan findes i dokumentet ”Nyt i Navision Stat 11.0” herunder.

Læs mere om alle ændringerne i Navision Stat 11.0 i 'Nyt i Navision Stat 11.0' [Opdateret d. 28.11.22]
Læs mere om NAV2018 i den engelske oversigt 'What's new in NAV2018'

Teknisk information

Afsnittene herunder vedrørende teknisk information opdateres løbende. 

Opgraderingsplan for institutioner hosted hos KMD

Opgraderingen forløber fra midten af april til slutningen af maj. I kan finde den specifikke dato, jeres institution er planlagt til at blive opgraderet nedenfor.

Tidsplan for opgradering KMD.xlsx

Hvis det er nødvendigt med omrokering af datoer, kontakt venligst

I god tid inden opgraderingen planlægges, skal følgende to licensforhold være afklaret:

 • Den aktuelle institutionslicens skal opgraderes til at fungere med Dynamics NAV 2018. Opgraderingen af licensen skal foretages af institutionens licenspartner og udleveres til hosteren inden opgraderingen. Hvis institutionerne er i tvivl om, hvilken leverandør der er deres licenspartner, kan der sendes en forespørgsel til
 • Selve opgraderingen til Navision Stat 11.0 skal foretages med en udviklerlicens. Denne licens skal enten erhverves eller opgraderingen skal alternativt udføres ved licenseret konsulenthus.

Uanset om databasen teknisk opgraderes over 1-3 timer (Multitenancy setup) eller over 1-2 dage (Single Tenancy setup), skal databasen og databasens regnskaber forberedes for opgradering. Tabellen herunder beskriver, hvem der gør hvad.

Bemærk at den samlede oplevede nedetid overstiger den tidsmæssige udstrækning for den tekniske opgradering, da regnskaberne typisk både skal forberedes for opgradering, og efterfølgende forretningsmæssigt kontrolleres forud for endelig klarmelding.

Type Håndtering Hvis overset... Ansv.
SAM kunde
Ansv. øvrige
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re-aktiveres umiddelbart efter opgradering ... kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT

Drifts/ Hosting leverandør

Ubehandlede E-bilag modtaget i indbakkerne i Navision Stat Skal enten accepteres eller afvises dagen før opgradering ... kan der opstå problemer med behandling af bilaget efter
opgradering
N/A Kunden
Overførelse af bilag fra IndFak Stoppes i IndFak om morgenen dagen før opgradering, og genåbnes ved klar-melding
Læs mere om lukning og genåbning af INDFAK-overførelse
... kan der opstå behov for genfremsendelse ved INDFAK mod betaling SAM Kunden
Overførelse af bilag fra RejsUd Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) ... kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag N/A N/A
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ... kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden

GIS integrationsløsningen er bagud kompatibel med Navision Stat 9.9 og alle integrationer vil forsat virke, når databaser opgraderes til Navision Stat 11.0. Man behøver således ikke foretage sig noget i lokale fagsystemer i forbindelse med opgraderingen.

Generelt gælder det, at institutionen selv har ansvaret for at sikre en rettidig og sikker opgradering fra Navision Stat 9.9 til 11.0 inden udmeldt deadline. For nedenstående scenarier følges dog særlige implementeringsplaner under Økonomistyrelsen projektledelse.

SAM servicerede kunder hostet hos SIT

Alle SAM-servicerede kunder får automatisk opgraderet deres Navision Stat installation til NS11.0 ultimo oktober 2022.

Kunder hostet hos KMD

For både selvejer kunder og øvrige statslige kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos KMD under rammekontrakten mellem KMD og Økonomistyrelsen, afvikles opgraderingen efter en implementeringsplan, der er udarbejdet i fællesskab mellem KMD og Økonomistyrelsen.

Se den samlede tids- og opgraderingsplan nedenunder.

Tidsplan for opgradering KMD.xlsx

Hvis du har spørgsmål til tids- og opgraderingsplanen, er du meget velkommen til at kontakte Lauge Feiring på 

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet.

Koncept for opgradering og konvertering

Konverteringspakken, udviklet af Økonomistyrelsen, samler al nødvendig konvertering afledt af funktionalitet bygget ved Microsoft, Continia og Økonomistyrelsen forudsat, at der opgraderes fra en standard Navision Stat 9.9 til standard Navision Stat 11.0. Såfremt denne forudsætning IKKE kan opfyldes, skal man som institution selv sørge for at tilpasse både funktionalitetspakken og konverteringspakken. Dette kan med fordel ske i de pakker, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

Afklaring af behov for tilpasning af funktionalitet- og konverteringsobjekter

Enhver egen tilretning af eksisterende databaseobjekt, eller tilføjelse af nyt databaseobjekt, tæller som en lokal tilretning, og kan betyde at konverteringspakken fra Økonomistyrelsen ikke blot kan anvendes uden nærmere analyse.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt databasen indeholder lokale tilretninger, kan man eventuelt anvende Objektliste NS11.0 for en sammenligning. Dette Exceludtræk kan sammenlignes med en tilsvarende udlæsning fra egen database via Objektdesigneren, hvor objektversionslisten blot kopieres til Excel.

Specifikt for SAM databaser

For Navision Stat databaserne, ejet af SAM-servicerede kunder, gælder det, at disse er 100 % standardiserede og vedligeholdes ved Økonomistyrelsen i et Multitenancy-baseret koncept, der ikke tillader lokale tilretninger på databaserne. For yderligere spørgsmål om håndteringen af SAM databaserne, kan du tage kontakt til produktejer Jakob K. Flink på 

Specielt om tilladte kompileringsfejl i tilfælde af lokalt implementeret faktureringsløsning

I selve NS11.0 installationsvejledningen er det beskrevet hvilke kompileringsfejl, der er tilladte ifm en standardopgradering, mens listen herunder viser de kompileringsfejl afledt af tilkøbsløsninger, som er visiteret godkendt af Økonomistyrelsen.

ProduktObjekttypeObjekt IDObjektnavn
Aqoola Codeunit 6083563 SQL ADO Connection Management

Listen udvides løbende, efterhånden som ansøgning om godkendelse giver anledning til en tilføjelse af nye objekter.

Robotter

I det omfang man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for, at robotterne re-konfigureres efter opgradering, såfremt dette skulle være nødvendigt.

For opsætning af nye produktionsregnskaber anvendes Rapid Implementation startpakke udviklet specielt til NS11.0.

Pakken består af både opsætningsfiler og Excel indlæsningsfiler fordelt på data, der er fastlagt ved Økonomistyrelsen og data, der kan justeres ved institutionen eller Statens Administration. Herved opnås en mere fleksibel opsætning med større grad af brugerinvolvering og fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Bemærk: Det kræver særskilte rettigheder at indlæse pakken (NS_RAPIDSTART), og man skal ydermere have rettigheder til de tabeller der evt. skal indlæses data til.

Skabeloner og opsætningsfiler vedligeholdes ved implementeringsenheden i Økonomistyrelsen

PakkeSKABELON_SAMLETPAKKE (rapidstart)
Samlet pakke (xlsx)

En typisk opsætning tager udgangspunkt i pakken, og herefter er der mulighed for at indlæse justeringer. Materialet herover er målrettet kunder, der serviceres af Statens Administration, men øvrige selvejende og statslige institutioner kan ligeledes drage nytte af materialet, afhængigt af den ansvarsfordeling, der arbejdes med internt i institutionen.

I den anledning er det vigtigt at notere sig, at Økonomistyrelsen fralægger sig ethvert ansvar, såfremt institutionen skulle vælge at indlæse data, der ikke er inkluderet i pakken.

Øvrige opsætningsfiler

Følgende data skal fortsat indlæses pr. regnskab uden anvendelse af Rapid implementation pakker:

 • Rettigheder
 • Bankopsætningsfiler
 • XML profilopsætning
 • XMLBRO opsætning
 • GIS-valideringsopsætning
 • GIS tabel og feltmapning
 • Kontoskema
 • Kolonneformat
 • Momsangivelse
 • Indkøbskategorier
 • Endpointkeytype
 • OIObetalingsmetode
 • OIO betalingsmådeprioritering
 • CIS Datastrøm

Filerne hentes via nyeste systemkomponenter eller de enkelte releases.

Herunder finder du det samlede kompleks af installationskomponenter, datafiler og vejledninger, der skal anvendes for en komplet opgradering fra NS9.9 til NS11.0, baseret på NAV2018 CU48 (platform og applikation).

Databasearkitektur

Installationsmaterialet er afhængigt af om den eksisterende Navision Stat database er Multitenancy-enablet og dermed "låner" sin funktionalitet fra en applikationsdatabase, eller om databasen "ejer" sin egen funktionalitet, kendt fra tidligere og fremadrettet benævnt 'Single Tenancy'.

Aktuelt er det kun Navision Stat databaser, der er regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration (SAM), der kan være Multitenancy-enablet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt databasen er Multitenancy-enablet eller ej, kan du altid rette henvendelse til Økonomistyrelsen via systemsupporten for en afklaring.

Anbefalet pakke til opgradering fra NS9.9 til NS11.0.003

Single Tenancy

NS99-Til-NS110003_ST_VMS.zip
NS 99 til NS110003 ST - Vejledning i opgradering med VMS.pdf

eller

NS99-Til-NS110003_PS.zip
NS 99 til NS110003 - Vejledning i opgradering med PowerShell.pdf

Multitenancy

NS99-Til-NS110003_PS.zip
NS 99 til NS110003 - Vejledning i opgradering med PowerShell.pdf

Bemærkninger til opgradering
 • Hvis I har lokale tilretninger i Navision Stat's systemtabeller*, eksempelvis brugertabellen, risikerer I at miste data indeholdt i jeres tilpasning, når I anvender PowerShell til opgraderingen. Jeres leverandør af tilretningen vil vide, hvis dette er tilfældet. 
  Vi har et alternativt PowerShell-opgraderingsmodul, som kan anvendes til at undgå scenariet, hvor data mistes i systemtabellerne. I kan rekvirere modulet samt en vejledning i anvendelse ved at skrive til .

  *Objekter med ID mellem 2000000000 og 2000000166.
 • Kontrolscriptet inden opgradering til Navision Stat 11.0 og NS11.0.003 tjekker for ikke håndterede indgående bilag. Det anbefales, at bilagene håndteres, men opgraderingen kan gennemføres uagtet af, at dette ikke er gjort. Det skal således ikke betragtes som en showstopper for opgraderingen, at bilagene ikke er håndteret.

NS11.0 hovedversion

Single Tenancy

NS110_ST_VMS_311022.zip
NS 99 til NS110 ST - Vejledning i opgradering med VMS 12012023.pdf

eller

NS110_PS_311022.zip
NS 99 til NS110 - Vejledning i opgradering med PowerShell 12012023pdf

Multitenancy

NS110_PS_311022.zip
NS 99 til NS110 - Vejledning i opgradering med PowerShell 12012023.pdf

Fælles for både Multitenancy og Single Tenancy

For komponenter der ikke er angivet herunder, benyttes samme eksterne komponenter, som senest er frigivet til Navision Stat 11.0.

Platformskomponenter til NAV2018CU48 [Link til Microsoft]
110000_Continia_DB_WS.zip


Systemkrav for Microsoft Dynamics NAV2018CU48 [Link til Microsoft]
NS11_Installationskompendium 31102022.pdf
NS11_Efterkonvertering_RescheduleJobQueueEntries.zip
Specifikke konverteringer NS11.0.xlsx [Link kommer snarest]
Tabel og felt differencer NS99 NS110.xlsx
Objektliste_110.xlsx

Patch der gør det muligt fortsat at kunne afsende Digital Post efter d. 14. december 2022

Den 14. december skærper Digital Post valideringen af modtagne filer. Ændringen i Digital Post kræver en rettelse i Navision Stat’s integration. 

For fortsat at kunne afsende dokumenter via Digital Post skal alle Navision Stat-installationer på version 11.0 have indlæst nedenstående patch inden den 14. december 2022.

NgDP_NS11_IN03810_001.fob

Opgrader Navision Stat transportlag inden den 6. februar 2023

Opgradering af Navision Stats transportlag skal ske som følge af, at Erhvervsstyrelsen opgraderer kommunikationsprotokollen i deres NemHandels integrationsplatform, som Navision Stat benytter til overførsel af e-bilag og betalingsordrer til NemKonto.

Herunder er de komponenter, der skal anvendes til opgraderingen.

110003_TransportlagSetup Version 11.01.00.56 - 16. januar 2023.zip

TSB@110003_XML Bridge 2022_11_16 T0932.txt

PRO@110003_NS TS Profile 2022_11_16_T1544.txt

Ovenstående komponenter installereres og indlæses samlet. 

Transportlaget installeres efter vejledningen NS Transportlag 11.01.00.56 installationsvejledning til Windows Server 2019.pdf

Økonomistyrelsen har, i forlængelse af officiel release af Navision Stat 11.0, valgt at frigive et demoregnskab til NS11.0 med fokus på de funktionalitetsområder, der er særligt anvendt af de statslige og selvejende kunder, der i dag anvender Navision Stat.

Indlæsning af demodatabase - Single Tenancy

For at tilgå Demostyrelsen, skal Demostyrelsen_NS_110.BAK downloades fra Filkassen og restores i SQL Server Management Studio og en NAV Server instans skal oprettes med Credential Type ’Windows’.  

Demostyrelsen_NS_11.0.bak

Databasen vil da kunne tilgås via NAV-klienten af én bruger. Denne bruger kan evt. oprette nye brugere i databasen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere.

BEMÆRK: Demostyrelsen må kun anvendes ved opsætning af nye testregnskaber, og må IKKE forveksles med de tidligere skabelonregnskaber.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 31. oktober 2022
Forudsætning for implementering: NS9.9
Frist for implementering: 31. maj 2023

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 11.0 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte produktejer for Navision Stat, Jakob K. Flink på , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til Serviceportalen.