Implementering af fakturamodulet

Implementeringsforløb IndFak - Fakturadel

Implementeringen for de enkelte institutioner vil typisk forløbe over 4 uger, hvor institutionen skal deltage i et opstartsmøde samt 2 workshops.

Nedenstående viser hvilke opgaver der skal forberedes og gennemføres, undervejs i implementeringsforløbet

Workshop præsentationer IndFak - Fakturadel

Under implementeringsforløbet er der et opstartsmøde og to workshop dage, som institutionerne

På opstartsmødet får du status på IndFak projektet samt en gennemgang af implementeringsforløbet.

Workshop dag 1 er en introduktions/undervisningsdag for centrale superbruger, centrale fakturafordeler og administratorer.

Workshop dag 2 en opsætnings- og oplæringsdag (hovedsagligt for administratorer). Med administratorer menes de personer der skal oprette nye bruger, opsætte prokura, lave filtre mv.

Disponent-hierarki i IndFak

Inden opsætningsworkshop skal institutionerne indsende oversigt over deres organisations disponenthierarki, så fakturaer automatisk kan sendes i godkendelsesflow i IndFak.

I IndFak skal der opsættes et disponent hierarki, således dokumenterne automatisk kan sendes videre til godkenderne. Inden opsætningsworkshop skal institutionerne indsende oversigt over deres organisationshierarki.

Opsætning af Navision Stat

I forbindelse med overførsel af stamdata fra Navision Stat er det muligt at opsætte udeladelses filtre. Udeladelsesfiltre benyttes til at filtrere de data (fx. dimensionsværdier), der ikke skal overføres til IndFak.

Den aktuelle dimensionsopsætning i Navision Stat overføres til IndFak. Alle spærrede dimensioner og dimensionsværdier overføres ikke, og det ikke er muligt at kontere på spærrede dimensionskombinationer i IndFak.

Idriftsættelse af brugere på IndFak

Vi har udarbejdet opstartsmateriale i forbindelse med at IndFak tages i brug i den enkelte institution. Materialet viser hvordan du kommer på systemet og udfører de første aktiviteter. Velkomstmail og andet materiale, er tænkt, som generiske eksempler, institutioner selv kan tilpasse.