Personaleadministrator

Her finder du korte vejledninger til Campus.

Hvis du er Campus administrator er din opgave at kende til basale funktioner, så du bedst muligt kan hjælpe jeres medarbejdere med at bruge Campus.

Miniguides

Miniguides er korte trin-for-trin beskrivelser af funktioner i Campus.

Frameld en medarbejder.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren kan framelde en medarbejder, der er registreret på en klasse.

Frameld medarbejders deltagelse til læring.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren framelder en medarbejders deltagelse i et læringsforløb.

Se en medarbejders læringshistorik.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren kan få vist en medarbejders læringshistorik.

Marker e-læring som gennemført.pdf

Denne guide viser, hvordan en personaleadministrator kan markere e-læring som gennemført for en medarbejder, hvis e-læring hos en medarbejder stadig figurerer som igangværende, selvom kurset er gennemført.

Tilføj kurser afholdt udenfor Campus.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren kan tilføje kurser, der er afholdt uden for Campus, til en medarbejders historik.

Godkend tilmeldinger.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren godkender medarbejderes tilmelding på læring.

Se en medarbejders tilmeldinger.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren kan få vist en medarbejders tilmeldinger.

Ansat kan ikke logge på Campus med SSO.pdf

Denne guide viser, hvordan problemet kan løses, hvis medarbejdere oplever ikke at kunne logge ind i Campus med SSO.

Åbn en låst bruger.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren låser en bruger op, hvis kontoen er blevet spærret.

Tildeling af stedfortraeder.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren tildeler en stedfortræder for en medarbejder i Campus.

Opret ansat som underviser.pdf

Denne guide viser, hvordan personadministratoren opretter en ansat som underviser. 

Tildeling af underviserrollen.pdf

Denne guide viser, hvordan personadministratoren tildeler underviserrollen.

Opret ansat som underviser og tildel underviserrrollen.pdf

Denne guide viser, hvordan personadministratoren både opretter ansat som underviser og tildeler underviserrollen.

Fremsøg deaktiveret ansat.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren finder en deaktiveret medarbejder fx for at rette medarbejderens oplysninger.

Fremsøg nyansatte.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren fremsøger nyansatte medarbejdere.

Fremsøg ansat.pdf

Denne guide viser, hvordan personaleadministratoren finder en medarbejder fx for at rette oplysninger.

Oversigt over lederes medarbejdere.pdf

Denne guide viser, hvordan man kan få vist medarbejdere inden for en organisation fordelt på lederne.

En konkret leders medarbejdere.pdf

Denne guide viser, hvordan man kan få vist en leders medarbejdere.

Problemer eller udfordringer?

Som læringsadministrator yder du 1. level support til medarbejdere i din organisationen vedr. kursus- og personalerelaterede spørgsmål.

Campus teamet yder 2. level support til administratorerne, når de har problemer eller udfordringer, som de ikke selv kan finde svaret på.

Opret sag til Campus teamet.pdf

Denne guide viser, hvordan du kan oprette en sag i til Campus teamet i ServicePortalen.