Læringsadministrator

Her finder du vejledninger og korte guides, som henvender sig til dig, der administrerer udbuddet af kurser og læring i Campus.

Hvis du er Campus administrator er din opgave at kende til basale funktioner, så du bedst muligt kan hjælpe jeres medarbejdere med at bruge Campus.

Vejledninger

Vejledninger er detaljerede trin-for-trin beskrivelser af avancerede funktioner i Campus.

Detaljer og ressourcer på alle klasser fra et konkret kursus (pdf)

Ud fra et konkret kursus kan læringsadministratoren se de enkelte klasser, der er blevet oprettet. For hver klasse er det muligt at se konkrete oplysninger om klassen samt hvilke ressourcer, der er tilknyttet.

Oprettelse af en klasse (pdf)

Denne vejledning viser, hvordan du opretter en klasse i Campus.

Oprettelse af et kursus

Denne vejledning viser, hvordan du opretter et kursus i Campus.

Oprettelse af læringsforløb og programmer (pdf)

Denne vejledning viser de trin, man skal igennem for at oprette en uddannelse (et læringsforløb) og tilsvarende beskrives, hvordan man efterfølgende opretter et program til uddannelsen.

Analysevejledning - forbrug af Campus (pdf)

Denne vejledning viser de rapporter, der er tilknyttet forbruget af Campus.

Miniguides

Miniguides er korte trin-for-trin beskrivelser af funktioner i Campus.

Send e-mail til deltagere.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren sender en e-mail til deltagere på en klasse.

Vedhæft materiale til kursisterne på en klassen.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan udsende materiale til kursisterne i Campus.

Forskellen på møder og virtuelle klasser.pdf

Denne guide beskriver de forskellige virtuelle muligheder, der stilles til rådighed i Campus.

Opret en gruppe.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan starte en gruppe eller et netværk i Campus.

Tilmeld medarbejdere til klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan tilmelde medarbejdere til en eller flere klasser.

 

Tildel læring til medarbejdere.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan tildele læring til medarbejdere. Herefter kan medarbejderne selv tilmelde sig en konkret klasse alt efter, hvornår det passer medarbejderen at tage klassen.

 

Tildel og tilmeld læring til medarbejdere.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan tildele og tilmelde medarbejdere certificering eller læringsforløb. 

Tildel kursuspladser til ukendte deltagere.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan tildele et antal pladser på en klasse, uden at kende de konkrete deltagere.

Se oversigt for ansattes tilmeldinger på konkret klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan få vist hvem af de ansatte, der har tilmeldt sig en konkret e-læringsklasse og samtidig alle de ansatte, der endnu ikke har tilmeldt sig klassen.

Udskift deltager på klasse med en anden deltager.pdf

Denne guide viser, hvordan en deltager skiftes ud med en kollega fra samme organisation. Det er kun klasser af typen 'Klasseundervisning', denne guide er rettet imod.

Prisregulering for en enkelt deltager.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren regulerer prisen for en enkelt deltager på en klasse.

Frameld en deltager.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren framelder en deltager fra en klasse.

Hvad er kategorier.pdf

Denne guide viser, hvordan man kan arbejde med kategorier, samt en forklaring på, hvad en kategori er.

Opret en virtuel klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren opretter en virtuel klasse og tilføjer en person, der skal være leder af den virtuelle klasse.

Opret e-læringsklasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren opretter en e-læringsklasse og tilføjer indhold.

Hurtig oprettelse af en klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren hurtigt kan oprette en ny klasse samtidig med oprettelsen af et kursus.

Opret et virtuelt event.pdf

Denne miniguide viser, hvordan du opretter et arrangement (kaldet event i Campus).

Opret sessionsskabelon til klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren opretter en sessionsskabelon på klassens hovedfane.

Opret klasse på baggrund af en læringsforespørgsel.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren, som har modtaget en klasseforespørgsel, kan oprette en klasse på baggrund af forespørgslen. 

Opret klasse ved brug af Skype, Teams eller Zoom m.fl.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan oprette en klasse med leveringstypen ’Virtuelt andet’, hvis klassen ikke afholdes i Campus, men ved brug af Skype, Teams, Zoom m.fl.

 

Begræns adgangen til et kursus.pdf

Denne guide viser, hvordan en læringsadministrator kan begrænse adgangen til et kursus ved publikumstyper.

Indsæt afmeldingsgebyr på kurser.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan sætte afmeldingsgebyrer på sine kurser.

Opret ressource.pdf

Denne guide viser, hvordan en læringsadministrator opretter en ressource.

Tilføj ressource til klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan tilføje en ressource fx en underviser til en klasse.

Tilføj deltagerbevis til et kursus.pdf

Denne guide viser, hvordan deltagerbeviser kan tilknyttes til et kursus.

 Tilføj evaluering til kursus.pdf

Denne guide viser, hvordan Læringsadministratoren kan få Campus til automatisk udsende et evalueringsskema til deltagerne, eksempelvis når en klasse afsluttes eller straks ved tilmeldingen.

 

Tilføj et kursus til katalog.pdf

Denne guide viser, hvordan du som Læringsadministrator, kan tilføje et kursus til læringskataloget i Campus.

Kursus vises ikke i katalog.pdf

Denne guide viser, hvorfor et kursus ikke vises i læringskataloget i Campus, og hvordan Læringsadministratoren kan få kurset vist. 

Ret sessionsskabelon.pdf

Denne guide viser, hvordan Læringsadministrator kan ændre i sessionsskabelonen pga. flytning til en anden dato, eller et andet tidspunkt, efter en klasse er oprettet.

Tilknyt tilmeldingsspørgsmål ved tilmelding til klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan Læringsadministratoren kan tilknytte spørgsmål, der stilles til deltageren i forbindelse med deltagerens tilmelding.

Opret tjekliste.pdf

Denne guide viser hvordan du som administrator opretter en tjekliste.

Marker e-læring som gennemført.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan markere læring som gennemført, hvis e-læring hos en medarbejder stadig figurerer som ’Igangværende’, selvom kurset er gennemført.

Afslut en klasse og sæt deltagerstatus.pdf

Denne guide viser, hvordan Læringsadministratoren lukker en klasse efter den er afholdt – i Campus kaldes det også leveret.

Hvem har annulleret en deltager.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan se, hvem der har annulleret en deltager på en klasse.

Annuller en klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan en klasseundervisning kan annulleres.

Fra data til kolonner.pdf

Denne guide viser hvordan du ændre en CSV fil til mere læselig Excel fil

Se datavarehusrapporter.pdf

Denne guide viser, hvordan en læringsadministrator kan få adgang til datavarehusrapporterne. 

Se analyserapporter.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren finder og anvender analyserapporter.

Del analyserapporter med andre brugere.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan dele analyserapporter med andre brugere.

Rapport abonnement.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan oprette et rapportabonnement, således at modtageren får tilsendt samme rapport, med valgfri hyppighed, på mail.

Oplysninger om ansattes gennemførsel.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan se oplysninger om en ansats deltagelse på en e-læringsklasse.

Manglende ledergodkendelse på tilmelding.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan se hvilken leder, der mangler at godkende en tilmelding.

Hvem har godkendt en deltager.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan se, hvem der har godkendt en medarbejders deltagelse på en klasse.

Deltagerliste for klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren finder og udskriver en deltagerliste direkte fra en klasse.

Se klasseforespørgsler.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan se de klasseforespørgsler, brugerne har oprettet.

Direkte SSO-link til sted i Campus.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan linke til et bestemt sted fx et katalog (kategori) i Campus som alle, også uden for egen organisation, kan benytte.

Direkte link til læring.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan oprette et direkte link til læring fx klasse, kursus eller uddannelse.

Udskriv bordkort til klasse.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren kan lave bordkort til en klasse gennem Campus.

 

HTML koder.pdf

Denne guide viser en oversigt over de vigtigste HTML koder. Læringsadministratoren kan bruge forskellige felter til at beskrive kurser og klasser med. Nogle af dem kan indeholde HTML koder.

Aktivering og deaktivering af notifikationer.pdf

Denne guide viser, hvordan læringsadministratoren indstiller hvilke hændelser, der skal udløse notifikationer og hvilke, der ikke skal.

Opret ansat som underviser.pdf

Denne guide viser, hvordan en ansat oprettes som underviser.

Problemer eller udfordringer?

Som læringsadministrator yder du 1. level support til medarbejdere i din organisationen vedr. kursus- og personalerelaterede spørgsmål.

Campus teamet yder 2. level support til administratorerne, når de har problemer eller udfordringer, som de ikke selv kan finde svaret på.

Opret sag til Campus teamet.pdf

Denne guide viser, hvordan du kan oprette en sag i til Campus teamet i ServicePortalen.