Blanketter og skemaer

Herunder kan du finde blanket til at blive Campusansvarlig, skema til at blive Campusadministrator, samt skabelon til serviceportalen

For at blive Campusadministrator, skal du først have tildelt nogle sikkerhedsroller, som gør at du får rettigheder til administratormodulerne i Campus.

En Campusadministrator er den, der har ansvaret for support og hjælp samt administrationen af Campus generelt i institutionen. Det er også Campusadministratoren, der har den direkte kontakt med Økonomistyrelsen ved hjælp og support til sager, som de ikke selv kan løse. Der kan være flere Campusadministratorer i en institution, som yder 1. level support til medarbejdere, hvor det er Campus-teamet i Økonomistyrelsen der yder 2.level support til Campusadministratorer, i det omfang de ikke selv kan og bør løse lokalt. 

For at du kan få tildelt en rolle, skal du tage kontakt til din lokale Campusansvarlige som vil tage kontakt til Campus-teamet, som herefter kan oprette dig som administrator.

Der skal altid være en Campusansvarlig for jeres institution og er den, der har det overordnede ansvar for institutionen anvendelse af Campus og som varetager bestillinger og økonomi i forbindelse med licenser. Det er også den Campusansvarlige der har ansvar for at bestille og fjerne adgange til nye administratorer via serviceportalen.

Det anbefales dog at ved små institutioner på mindre end 50 medarbejdere, at der kun stilles med en ansvarlig der påtager sig begge rolle – Campusansvarlig og Campusadministrator, som bistår med bestilling, brugeroprettelse, hjælp og support. 

Campusansvarlig

Blanket til at blive Campusansvarlig

Campusadministrator

Skema til at blive Campusadministrator

Campusskabelon til serviceportalen

Her finder du Skabelon til TOPdesk