Velkommen til Statens Analyser og Implementering

""

Vi bistår med at udarbejde alt fra budgetanalyser til styringsmodeller og ledelsesinformation, så du som leder i staten har et solidt og objektivt grundlag at træffe beslutninger på.

”I Statens Analyser og Implementering kombinerer vi en stærk analyse- og konsulentfaglighed med et unikt forretningskendskab til staten, samt adgang til eksperter. Vi løser opgaverne i tæt samarbejde med vores kunder og fungerer som uafhængige rådgivere.”

Vi har i Økonomistyrelsen i flere år løst forskellige analyse- og implementeringsopgaver for en række statslige institutioner. Med regeringens målsætning om at opbygge stærke interne kompetencer i staten, er der opstået et behov for vores nye enhed. Den har vi valgt at kalde Statens Analyser og Implementering – til dagligt forkortet SAI.

SAI er et samarbejde, der kombinerer erfarne kompetencer fra kontorerne Center for Modernisering og Analyse (CMA), Implementering af Resultat- og Økonomistyring (IRØ) og BI, Implementering og Arkitektur (BIA). Du kan læse mere om SAI-ledelsens erfaring i boksen nederst på siden.

Vores tilgang til opgaverne er baseret på fire principper, som du kan læse mere om her.

1. Uafhængige og faktabaserede ydelser

SAI fungerer som en uafhængig og upartisk analyse- og implementeringskapacitet. Vores specialister har indgående erfaring med og forståelse for dynamikkerne i staten. Vi har fokus på, at vores ydelser altid er faglige, faktabaserede og data-understøttede, og at vi agerer som en uafhængig rådgiver.

Læs om vores 10 forskellige ydelser og tre kompetencespor.

Læs om Økonomistyrelsens vidensbank.

2. Tæt samarbejde med kunderne

Vi arbejder typisk i blandede teams med dedikerede medarbejdere, både fra vores fagkontorer, der kan trække på ekspertviden fra hele Økonomistyrelsen, men også fra medarbejdere fra jeres institution. Vi prioriterer det tætte samarbejde med jer for at sikre, at vores løsninger bliver forankret og skaber den ønskede værdi.

Læs mere om vores kompetenceprofiler og samarbejdsformer.

3. Realistiske løsninger, der kan implementeres

Vores tilgang til både sparring og udførende konsulentbistand tager udgangspunkt i jeres behov. Det gør vi for at sikre skræddersyede projekter og løsninger, der kan implementeres og virker i praksis - også når analyserne er afsluttet.

Læs om hvordan vi er lykkes med tidligere kunder.

4. Ydelser i udvikling

Vi ønsker at være åbne om, at vi er i gang med at udvikle os til at varetage nye opgaver. Mange ydelser har vi erfaring med, og andre udvikler vi os fortsat indenfor. Derfor arbejder vi løbende på at tilpasse vores ydelser og tilbyde nye, alt efter, hvilke behov I måtte have.

Læs om hvordan vi kommer godt i gang sammen.

Vores ledelse

Vores projekter er altid tilknyttet en kontorchef, der er overordnet projektansvarlig. De indtager dermed en typisk partnerrolle, hvilket blandt andet indebærer ansvar for løbende sparring og feedback til teamet, kvalitetssikring af leverancer og endelig afrapportering, samt deltagelse på styregruppemøder. SAI's ledelse har et dybdegående kendskab til den offentlige sektor såvel som konsulenterfaring.

Kompetencespor: BI og fællesadministrative systemer.

Kontorchef for BI, Implementering og Arkitektur.

Uddannelse: Cand.scient.pol.

Tidligere erfaring: Finansministeriet, Miljøministeriet, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Beskrivelse: Brian har indgående erfaring med tværoffentlige effektiviserings- og digitaliseringsanalyser samt analyser af datas værdiskabelse. Brian har stået i spidsen for BI i flere styrelser med fokus på data som beslutningsstøtte og datadrevne institutioner. 

Kompetencespor: Styring og Ledelse.

Kontorchef for: Kontor for Økonomistyring.

Uddannelse: Cand.scient.adm

Tidligere erfaring: Statens Administration 

Kompetencespor: Strategi og Analyse.

Kontorchef ved Center for Modernisering og Analyse.

Uddannelse: Cand.scient.pol. 

Tidligere erfaring: Finansministeriet, Statsministeriet.

Beskrivelse: Jeppe har efter stillinger i Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet og Statsministeriet et indgående kendskab til staten. Jeppe har stor erfaring med at drive tværgående analyser samt strategi- og politikudvikling med fokus på udvikling og drift af en velfungerede offentlig sektor.

Kompetencespor: Strategi og Analyse.

Kontorchef ved Center for Modernisering og Analyse.

Uddannelse: Cand.merc.pol., Master in Int. Management.

Tidligere erfaring: Struensee & Co., Udenrigsministeriet, Maersk.

Beskrivelse: Rasmus er tidligere seniorprojektleder i Struensee og Co., og har drevet analyser i offentlige sektorer i Danmark, Norge, De Forenede Arabiske Emirater og Hongkong. Fokus har blandt andet været på kvalitets- og effektiviseringsanalyser, og strategi- og politikudvikling.

Kompetencespor: Strategi og Analyse.

Kontorchef ved Center for Modernisering og Analyse.

Uddannelse: Cand.scient.pol 

Tidligere erfaring: Deloitte Consulting 

Kompetencespor: Strategi og Analyse.

Kontorchef ved Center for Modernisering og Analyse.

Uddannelse: 

Tidligere erfaring: