Sådan kommer vi godt i gang

""

Står din institution over for at igangsætte en analyse, et implementeringsprojekt eller lignende? Her kan du læse mere om processen for indmelding af projekter og opgaver.

Vi rådgiver og udfører konkrete analyser og projekter på tværs af staten for at sikre gode beslutningsgrundlag. Vi samarbejder tæt med vores kunder og agerer som en uafhængig sparringspartner. Vi tilbyder både ydelser, som vi har betydelig erfaring med, og vi arbejder samtidig løbende med at tilpasse vores ydelser og tilbyde nye, hvor der er en efterspørgsel hos jer.

Status for indmelding af nye projekter (juni 2021)

Første runde af indmeldinger er gennemført i maj 2021. I oktober/november 2021 følger næste runde, hvor det vil muligt at indmelde nye projekter for 1. halvår 2022.

Nærmere information om processen for indmelding af opgaver til prioritering i SAI følger her på siden og ved kommunikation til økonomicheferne i ministerierne.

Projektfinansiering

Vores ydelser bliver leveret som fælles løsninger i staten. Det betyder, at de enten finansieres ved en særlig bevilling eller som brugerbetaling på omkostningsbasis. Brugerbetalingen bliver bestemt ud fra vores priskatalog, og finansieringen bliver altid aftalt nærmere forud for projektopstart.

Prioritering af projekter

Overstiger antallet af forespørgsler vores kapacitet, vil der være et behov for at prioritere. Det sker ud fra en helhedsvurdering, på baggrund af flere hensyn, eksempelvis hvorvidt forespørgslen passer med vores ydelser, om vi har de rette ressourcer til rådighed, samt spredning af vores engagement på tværs af opgavetyper og på tværs af staten.