Sådan kommer vi godt i gang

""

Står din institution over for at sætte en ny analyse, et implementeringsprojekt eller lignende i gang? Vi forventer at have kapacitet fra 2. halvår 2021. Nærmere proces for indmelding af projekter og opgaver følger.

Vi rådgiver og udfører konkrete analyser og projekter på tværs af staten for at sikre gode beslutningsgrundlag. Vi samarbejder tæt med vores kunder og agerer som en uafhængig sparringspartner. Vi tilbyder både ydelser, som vi har betydelig erfaring med, og vi arbejder samtidig løbende med at tilpasse vores ydelser og tilbyde nye, hvor der er en efterspørgsel hos jer.

Status for indmelding af nye projekter (april 2021)

Vi har desværre ikke kapacitet til yderligere analyser og implementeringsprojekter før andet halvår 2021.

Nærmere information om processen for indmelding af opgaver til prioritering i SAI i andet halvår 2021 følger i maj her på siden og ved kommunikation til økonomicheferne i ministerierne.

Projektfinansiering

Vores ydelser bliver leveret som fælles løsninger i staten. Det betyder, at de enten finansieres ved en særlig bevilling eller som brugerbetaling på omkostningsbasis. Brugerbetalingen bliver bestemt ud fra vores priskatalog, og finansieringen bliver altid aftalt nærmere forud for projektopstart.

Prioritering af projekter

Overstiger antallet af forespørgsler vores kapacitet, vil der være et behov for at prioritere. Det sker ud fra en helhedsvurdering, på baggrund af flere hensyn, eksempelvis hvorvidt forespørgslen passer med vores ydelser, om vi har de rette ressourcer til rådighed, samt spredning af vores engagement på tværs af opgavetyper og på tværs af staten.