Susie Henriette Kristensen, sektionsleder i Det Administrative Team i Styrelsen for Patientklager.

Hvad er din rolle i Styrelsen for Patientklager?

Jeg er sektionsleder i Det Administrative Team, hvor vi supporterer blandt andet Center for Behandlingsklager samt Sekretariat for Ankenævn. Derudover håndterer vi al elektronisk samt fysisk post og al indgående telefoni i hele styrelsen.

Hvad er Styrelsen for Patientklagers kerneopgaver?
Styrelsen for Patientklager giver borgere mulighed for at få vurderet en klage over en sundhedsfaglig behandling, brud på patientrettigheder eller en afgørelse fra Patienterstatningen, Det Psykiatriske Patientklagenævn eller de regionale abort- og sterilisationssamråd. Styrelsen er uvildig. Vi er dermed hverken patientens eller sundhedsvæsenets forlængede arm. Vi vurderer alene en sag ud fra loven og den sundhedsfaglige vurdering, som vi indhenter fra erfarne sagkyndige. I vores behandling af patientklager håndterer vi store mængder data, som vi bruger Statens BI til at visualisere og behandle. Vi ser det som vores fornemste opgave at sikre retssikkerheden for både patienter og sundhedsprofessionelle.

Hvad er jeres væsentligste styringsbehov i Styrelsen for Patientklager?
For det administrative teams vedkommende er det styring af både drift helt ned på opgaveniveau og overordnet på forbrug af ressourcer og bedst udnyttelse af ressourcerne i teamet. Dertil er trivsel og sygefravær også væsentlige pejlemærker.

Hvilke værktøjer anvender du til at træffe datainformerede beslutninger?
Vi bruger Statens BI, herunder Power BI samt Workzone og mTIME til vores løn-, sygefravær- og ferieregistrering. Statens BI giver os et samlet overblik over vores økonomi- og HR-data fra de fællesstatslige systemer, mens vi har en rapport med lokale sagsbehandlingsdata. Dette giver os et overblik over alle relevante nøgletal.

Hvordan er ledelsesinformation fra Statens BI inkorporeret i din styring?
Det overblik som Statens BI giver ved at visualisere vores data på en overskuelig måde, giver os mulighed for hurtigt at tage fat i det, som kræver handling. Derfor er det også rutine, at jeg tjekker minimum en gang om måneden. Rapporterne i Statens BI opdateres automatisk med nyeste data. Dette sikrer, at vi altid er ajourført med seneste viden, og kan træffe beslutninger på oplyst grundlag.

Hvordan oplever du samarbejdet
Samarbejdet med Økonomistyrelsen har været godt. Økonomistyrelsen er gode til hurtigt at reagere på henvendelser om stort og småt i forhold til at anvende Statens BI. Økonomistyrelsen har ligeledes formået at få udfordringer med forskellige IT-netværk/IT-systemer til at forløbe så smertefrit som muligt. Styrelsen for Patientklager var på implementeringstidspunktet på Sundhedsdatastyrelsens netværk, mens Statens BI er placeret hos Statens IT. Vi har derfor indtil overgangen til Statens IT skulle tilgå rapporterne gennem Citrix, og dette var stort set problemfrit.