Jon Simonsen, Vicedirektør for ressourcer i Landbrugsstyrelsen.

Hvad er din rolle i Landbrugsstyrelsen?
Jeg er vicedirektør for ressourcer i Landbrugsstyrelsen og dermed bl.a. ansvarlig for it, business intelligence og analyse.

Hvad er Landbrugsstyrelsens kerneopgaver?
Landbrugsstyrelsens kerneopgaver er udbetaling af landbrugsstøtte til erhvervet, regulering og politikudvikling samt kontrol.

Hvad er jeres væsentligste styringsbehov i Landbrugsstyrelsen?
Først og fremmest er det at styre kerneopgaverne som de er nævnt ovenfor. Det betyder, at det især har været vigtigt at udarbejde rapporter som understøtter opfølgning på udbetaling af tilskud og kontrol samt sagsbehandlingstider på reguleringsområdet. Derudover har styrelsen ligesom øvrige institutioner behov for generel ledelsesinformation til at understøtte ledelsesopgaven fx i forhold til økonomi, HR og risikostyring.

Hvilke værktøjer anvender du til at træffe datainformerede beslutninger?
Udover faste og ad hoc baserede rapporter og analyser (typisk for faglig performance og kvalitet), har vi i Statens BI fået udviklet en ledelsesinformationsrapport (LIS) til direktionen i samarbejde med Økonomistyrelsen. Den indeholder et dashboard med nøgletal for drift og ressource, risici og revision samt strategi herunder enhedskontrakter. Vi har en tilsvarende LIS til vores enhedschefer og teamledere. Jeg orienterer mig løbende i begge.

Hvordan er ledelsesinformation fra Statens BI inkorporeret i din styring?
Vi anvender de førnævnte LIS-rapporter til styring på det administrative område. Ledere i Landbrugsstyrelsen benytter sig af enheds-LIS, og der er udviklet detaljerede rapporter til hhv. HR og Økonomi.

Hvordan oplever du samarbejdet med Økonomistyrelsen?
Vi havde et vellykket udviklingsprojekt sammen med Økonomistyrelsen om vores enheds-LIS. Vi har efterfølgende udbygget datagrundlaget og har i den forbindelse haft god sparring med Økonomistyrelsen. Ud over det tekniske og udviklingsmæssige sætter vi pris på de forskellige BI-netværk, som Økonomistyrelsen faciliterer.