Den fællesstatslige facility management-løsning sikrer mere tid til kerneopgaven

Vi understøtter Bygningsstyrelsen med at implementere en fælles løsning for facility management-opgaver i staten. Ambitionen er at gøre det mindre tids- og ressourcekrævende for de statslige institutioner at sikre gode fysiske rammer og vilkår for medarbejderne.

Baggrund

Økonomistyrelsen - forhåndværende Moderniseringsstyrelsen - gennemførte i 2016 en analyse af facility management-løsninger i staten. Analysen fastslog, at der var store administrative og økonomiske fordele ved at samle ansvaret for indkøb og styring af opgaver som eksempelvis rengøring, kantinedrift, vedligehold med videre i regi af Bygningsstyrelsen.

Opgaverne udrulles i tre bølger og omfatter indtil videre 36 statslige institutioner. Den første bølge blev idriftsat d. 1. oktober 2019 og implementeringen er sket i tæt samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og Økonomistyrelsen. De resterende bølger ventes at blive idriftsat i 2022 og 2023.

Samtidigt med udrulningen af den første bølge er forberedelsen af anden bølge igangsat i samarbejde mellem Økonomistyrelsen og Bygningsstyrelsen. Hvilke institutioner, der skal deltage, er endnu under endelig afklaring. Mere information om anden bølge vil blive meldt ud i starten af 2020.

Fokus på faglighed og kernevelfærd

De statslige institutioner, der som en del af første bølge er overgået til en ny leverandør af facility management-opgaver skal ikke længere skal bruge tid og ressourcer på eksempelvis rengøring, kantinedrift, vedligehold, affaldshåndtering og intern service. I stedet frigøres tid og ressourcer, som kan bruges på kernevelfærd. Samtidig er det målet, at fagligheden og derved kvaliteten i løsningen øges, når én enhed driver facility-management-området mens én privat leverandør får ansvar for at levere ydelserne. 

ISS som leverandør for første bølge

Servicevirksomheden ISS har vundet den første kontrakt og skal således i samarbejde med Bygningsstyrelsen hjælpe de statslige institutioner i første bølge med at få dagligdagens rammer til at fungere bedst muligt. Det er forventningen, at kontrakten kan frigøre op mod 300 millioner kroner i hele kontraktperioden på syv år. Det er midler, som i stedet kan prioriteres til andre, eksempelvis mere borgernære formål.

Da ISS overtog facility management-opgaverne fra de statslige institutioner, skiftede omkring 200 medarbejdere arbejdsgiver. Økonomistyrelsen og Bygningsstyrelsen har fra start været opmærksomme på at vejlede personalelederne og få afklaret relevante personalejuridiske spørgsmål. Ligeledes har vi haft stort fokus på at sikre en god og åben proces for de berørte medarbejdere.

Du kan læse mere om facility management-løsningen på Bygningsstyrelsens hjemmeside her