Netværket for Advanced Analytics

Økonomistyrelsen faciliterer et strategisk netværk omhandlende brugen af advanced analytics i staten, og fokuserer blandt andet på brugen af avancerede analysemetoder, herunder machine learning, samt problemstillinger knyttet til anvendelsen heraf.

Staten ligger inde med store mængder af data, som ikke bliver brugt. Det er Økonomistyrelsen klare ambition at bidrage til, at de statslige institutioner i højere grad anvender og drager nytte af den værdi, der potentielt kan skabes gennem deres data. Mange statslige institutioner er allerede godt i gang med at arbejde med deres data. Derfor driver Økonomistyrelsen et netværk, hvor successer og udfordringer med at arbejde med avancerede analysemetoder kan deles, så de statslige institutioner kan lære af og inspirere hinanden. 

Netværket for Advanced Analytics er et strategisk ledernetværk for chefer og ledere af analytics-projekter. Netværket har næsten 20 medlemmer, der repræsenterer 12 forskellige ministerområder og 11 styrelser.

Læs mere om Økonomistyrelsens arbejde med analytics