Netværk med KL og Danske Regioner om tjenestemandspension

Økonomistyrelsen er deltager i et netværk med KL og Danske Regioner vedrørende tjenestemandspension. I netværket drøftes retlige spørgsmål og praksis på tjenestemandspensionsområdet.