Deltag i netværk om styring

Økonomistyrelsen faciliterer en række netværk om enkel og værdiskabende styring for økonomichefer og medarbejdere i staten. Netværkene har til formål at understøtte videndeling på tværs af de statslige institutioner.

Få viden og inspiration til arbejdet med styring

Økonomistyrelsen etablerer løbende nye netværk om enkel og værdiskabende styring og ledelse. Deltagerne i netværkene matches i størst muligt omfang ud fra institutionernes opgaver og størrelse for at sikre, at deltagerne får størst muligt udbytte af netværket. Du skal deltage i et netværk hvis du ønsker videndeling om bedste praksis og give og få inspiration til, hvordan du kan forbedre arbejdet med styring i din institution.

Økonomistyrelsen driver pt seks netværk om enkel og værdiskabende styring og ledelse, et netværk for økonomidirektører med 20 medlemmer, et netværk for departementale økonomichefer med 17 medlemmer samt tre netværk for økonomichefer i hhv. mindre, mellemstore og store statslige institutioner med samlet set 49 medlemmer. Derudover driver økonomistyrelsen et medarbejdernetværk for erfarne økonomi- og administrative medarbejdere, med 24 medlemmer

Netværkene mødes en gang i kvartalet og drøfter aktuelle problemstillinger i et uformelt forum. Hvert møde har en række aktuelle oplægsholdere på, samt tid til bordrunde.

Hvis du ønsker at høre mere eller deltage i et netværk om styring, kan du skrive en mail til .

Hvad har deltagerne fået ud af at være med i et netværk?

Hør to af netværksdeltagerne fortælle, hvorfor de er med i et netværk, og hvad de har fået ud af det.