Netværk med KL og Danske Regioner om overenskomstansattes pensionsforhold

Økonomistyrelsen er deltager i et netværk med KL og Danske Regioner vedrørende overenskomstansattes pensionsforhold. I netværket drøfter arbejdsgiverparterne regler og rammer for overenskomstansattes pensionsordninger, herunder krav til ydelser, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte.