Netværk om intern kontrol, tilsyn og risikostyring

Økonomistyrelsen faciliterer en række temabaserede netværk om intern kontrol, tilsyn og risikostyring for ledere og medarbejdere i staten.

Del dine erfaringer med kollegaer på tværs af staten

Formålet med netværkene er at understøtte videndeling inden for intern kontrol, tilsyn og risikostyring på tværs af de statslige institutioner. Netværkene er relevante for dig, der arbejder med intern kontrol, tilsyn og/eller risikostyring til daglig, og ønsker at dele dine erfaringer og sparre om konkrete problemstillinger med kollegaer på tværs af staten.

Økonomistyrelsen driver pt. to netværk om intern kontrol, tilsyn og risikostyring:

  • Netværk for kontorchefer og erfarne medarbejdere i departementer
  • Netværk for kontorchefer og teamledere i styrelser og institutioner

Vi tilbyder pt. to pladser pr. institution i hvert netværk.

Netværkene mødes en gang i kvartalet og drøfter forskellige problemstillinger relateret til intern kontrol, tilsyn og/eller risikostyring i et uformelt forum. Dagsorden aftales i fællesskab med netværkets medlemmer, som kommer med ønsker til emner, oplægsholdere mv.

Hvis du ønsker at høre mere eller deltage i et netværk om intern kontrol, tilsyn og risikostyring, kan du skrive til .