Videndeling i over 20 forskellige netværk

Næsten hver uge mødes medarbejdere og ledere fra hele staten i en af Økonomistyrelsens over 20 forskellige netværksgrupper, hvor de videndeler om alt fra avancerede analysemetoder til økonomistyring og udbudsjura. Det er gratis at deltage.

Netværksgrupper med ledere og fagmedarbejdere er højt prioriteret i Økonomistyrelsen, fordi vi igen og igen oplever, at det giver værdi at skabe fora, hvor man kan mødes på tværs af staten og sparre og udveksle erfaringer om meget fagspecifikke emner.

Samtidig får vi i styrelsen mulighed for at mødes direkte med vores kollegaer og orientere om fx betydningen af nye vejledninger eller om nye funktionaliteter i et af vores it-systemer. Det giver ofte en unik feedback.

Oversigt over vores netværk

Herunder kan du læse om formålet med hvert enkelt netværksgruppe, og se hvem det primært henvender sig til. Du kan også orientere dig om, hvor tit de fleste netværk mødes, og hvordan du tilmelder dig.

 

Vores netværk:

Formål

Formålet med netværket er at facilitere de statslige organisationer til selv at gennemføre analyser og projekter. Netværket tager udgangspunkt i metoder og analyse-typer fra Statens Analyser og Implementering (SAI), men deler også forskellige andre metoder og analyser.

Målgruppe

Netværket henvender sig primært til specialkonsulenter eller højere niveauer, der typisk arbejder i analysekontorer.

Info og kontakt

Netværket organiseres af Center for Modernisering og Analyse. Kontakt Christian Juncher Lunde på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Netværket henvender sig til statslige institutioner, der arbejder med avancerede analysemetoder, herunder særligt machine learning. I netværket deler vi både successer, udfordringer og ’lessons learned’ gennem oplæg fra netværksmedlemmerne selv. Du kan læse mere om Økonomistyrelsens Advanced Analytics netværk her.

Målgruppe

Netværket henvender sig til chefer eller ledere, der har erfaring med AA-projekter, og som typisk har data scientists ansat i deres teams.

Info og kontakt

Netværket har omkring 20 medlemmer og organiseres af Center for Modernisering og Analyse. Kontakt Thea Houden på eller Ask Neve på for at få mere information om indhold og tilmelding. 

Formål

Netværkene henvender sig til statslige institutioner, der ønsker videndeling og inspiration til, hvordan man kan forbedre arbejdet med styring lokalt. Netværkene er selvkørende og fastlægger selv dagsorden og temaer fra gang til gang. Deltagerne skiftes til at være værter. for netværksmøderne. Læs mere om Økonomistyrelsens fire netværk om styring her

Målgruppe

Netværkene henvender sig til både økonomichefer, administrationschefer og erfarne økonomimedarbejdere.

Info og kontakt

Kontor for Implementering af Resultat- og Økonomistyring (IRØ) organiserer i alt fire netværk. Et netværk for departementale økonomichefer, hvor alle departementer er repræsenteret, og to netværk for økonomichefer i mellemstore og store statslige institutioner med cirka 20 medlemmer i hvert. Derudover er der et netværk for erfarne økonomimedarbejdere med 25 medlemmer. Kontakt  for at få mere information om indhold og tilmelding. 

Formål

Formålet med netværket er at facilitere et forum for videndeling og erfaringsudveksling om tilskudsadministration i staten. Samtidig kan netværket også bidrage til at inddrage de statslige institutioner i den løbende udvikling og implementering af Økonomistyrelsens regler om statslig tilskudsadministration.

Målgruppe

Netværket henvender sig til centralt placerede medarbejdere i ministerier og styrelser, der arbejder med tilskudsadministration.

Info og kontakt

Netværket har 30-40 medlemmer og organiseres af Statsregnskab. Kontakt Michael Palmvig Andersen på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Formålet med netværket er at være rådgivende omkring strategien for den digitale læringsplatform Campus, således at brugerne bliver inddraget på et strategisk niveau.

Målgruppe

Netværket henvender sig til HR-direktører og afdelingschefer i departementer med administrativt ansvar.

Info og kontakt

Netværket mødes 3-4 gange årligt, har 10-12 medlemmer og organiseres af HR- og Kompetencesystemer. Kontakt Per Brogaard på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Det overordnede formål med netværket for Koncernindkøbere i staten (KIS) er at understøtte Statens Indkøb i arbejdet med at forbedre og udbrede de fællesstatslige indkøbsaftaler, så staten køber effektivt og koordineret ind. Gruppen drøfter eksisterende, kommende og eventuelt nye fællesstatslige indkøbsaftaler hos SKI og Statens Indkøb.

Målgruppe

Netværket har repræsentanter fra hvert ministerområde og dækker alt fra kontorchefer med lang indkøbserfaring til fuldmægtige med begrænset erfaring.

Info og kontakt

Netværket har over 30 medlemmer og organiseres af Statens Indkøb. Kontakt Morten Kure Ringgård på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Formålet med netværksgrupperne er at understøtte videndelig om indkøb, udbud og kontrakter på tværs af de statslige institutioner. Et netværksmøde vil typisk indeholde et oplæg om et aktuelt emne med mulighed for faglige diskussioner og erfaringsudveksling. Læs mere om Rådgivningsenhedens netværksgrupper her.

Målgruppe

Netværksgrupperne henvender sig til udbudsjurister i de statslige institutioner.

Info og kontakt

Rådgivningsenheden - Statens indkøb har oprettet tre netværksgrupper med 10-15 deltagere i hver grupper. Grupperne mødes tre til fire gange årligt. Kontakt Maria Krogh Holst på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Formålet med netværket er at dele idéer og erfaringer om det, der virker rigtig godt, når det handler om kontraktstyring. Som kontraktstyrer skal man både kunne håndtere ændringer i kontrakter og have gode relationer til kunder og leverandører.

Målgruppe

Netværket henvender sig til erfarne kontraktstyrere, og netværksgrupperne bliver etableret på tværs af ministerier i forhold til interesse og fagområder.

Info og kontakt

Netværksgrupperne mødes tre til fire gange årligt, har omkring 10-15 medlemmer og organiseres af Rådgivningsenheden - Statens indkøb. Kontakt Maria Krogh Holst på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Corporate Social Responsibility (CSR) får en stadig større betydning og tiltagende politisk opmærksomhed i forbindelse med offentlige indkøb og udbud. På netværksmøderne sætter vi CSR på dagsordenen med faglige diskussioner, erfaringsudvekslinger og oplæg om et spændende og aktuelt emne.

Målgruppe

Netværksgrupperne henvender sig til offentlige ansatte med interesse og erfaring inden for CSR. Netværksgrupperne etableres på tværs af ministerierne og i forhold til interesse og fagområder.

Info og Kontakt

Netværket afholder møder efter behov og har en skiftende deltagergruppe alt efter temaet på netværksmødet. Netværket organiseres af Rådgivningsenheden - Statens indkøb. Kontakt Maria Krogh Holst på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Formålet med netværket er, at deltagerne videndeler og drøfter aktuelle emner eller konkrete udfordringer i dagligdagen.

Målgruppe

Netværket henvender sig til faglige ledere, lønfaglige medarbejdere og specialister.

Info og kontakt

Netværket har 15-25 medlemmer og organiseres af Løn- og Tidssystemer. Kontakt Victor Moore Tresgallo på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Formålet med netværket er, at deltagerne videndeler og drøfter aktuelle emner eller konkrete udfordringer i dagligdagen.

Målgruppe

Netværket henvender sig til faglige ledere, lønfaglige medarbejdere og specialister.

Info og kontakt

Netværket har omkring 40 medlemmer og organiseres af Løn- og Tidssystemer. Kontakt Victor Moore Tresgallo på for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

En forsvarlig forvaltning af offentlige midler forudsætter gode interne kontroller, tilsyn og risikostyring. Netværkene mødes og videndeler om temaer, som de selv fastlægger.

Målgruppe

Det ene netværk henvender sig til departementer, mens de to andre henvender sig til hhv. chefer i de statslige styrelser og medarbejdere i styrelserne.

Info og kontakt

Netværkerne mødes fire gange om året, har omkring 20-30 deltagere hver og organiseres af kontor for Implementering af Resultat- og Økonomistyring. Kontakt  for at få mere information om indhold og tilmelding.

Formål

Netværket drøfter en bred vifte af temaer fra økonomistyring til nudging og forandringsledelse. Det sker med både eksterne og interne oplægsholdere.

Målgruppe

Netværket henvender sig til økonomidirektører i større statslige, regionale og semistatslige virksomheder.

Info og kontakt

Netværket mødes fire gange om året efter arbejdstid, har omkring 15 deltagere og organiseres af kontor for Implementering af Resultat- og Økonomistyring. Kontakt  for at få mere information om indhold.