Kurser i Statens Digitaliseringsakademi

""

Digitaliseringsakademiet er et bidrag til at styrke statslige ledere og medarbejderes digitale kompetencer til at forstå, ville og kunne digitalisering

Kurserne på Statens Digitaliseringsakademi er rettet mod medarbejdere i staten, som ikke har en formel uddannelse inden for it og digitalisering, men for hvem viden om og forståelse for digitalisering er afgørende for, at de kan løse deres opgaver.

Kurserne på akademiet er kendetegnet ved deres tætte kobling til den virkelighed, som statslige ansatte oplever. De er praksisnære, de inkluderer statslige cases og eksempler, og de understøtter de krav, mål og strategier, som sætter retningen for den digitale offentlige sektor.

Kurser i Statens Digitaliseringsakademi

Kurset er for dig i forretningen, som arbejder i spændingsfeltet mellem it og forretning, og som gerne vil et spadestik dybere ned under buzzwords og begreber om nye teknologier, der bliver kastet rundt i flæng. Det er for dig, som vil have skærpet din evne til at kunne indgå i dialog med samarbejdspartnere og specialister om nye teknologier.

Det er ikke en forudsætning at du tidligere har arbejdet med nye teknologier i projekter eller drift, blot du er nysgerrig på teknologierne og de muligheder, de giver anledning til inden for dit område.


Antal dage:
 5 moduler spredt over 4 dage
Modulerne afholdes med 2 timers varrighed

Tidspunkt: Kurserne afholdes i tidsrummet mellem
kl. 09:00 - 11:00 og kl. 13:00 - 15:00

Pris: Se prisen i Campus

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kort beskrivelse af Modulerne (pdf)

Uddannelsen er for dig, der har et grundlæggende kendskab til informationssikkerhed og ISO 27001, og som arbejder med implementering og opretholdelse af informationssikkerhed. Du kan fx være databeskyttelsesrådgiver (DPO), systemforvalter, informationssikkerhedskoordinator eller sikkerhedsrådgiver.

Antal dage: 3 
Grundmodul – Teori, metode og værktøjer (2 dage)
Overbygningsmodul - informationssikkerhed i praksis (1 dag)

Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Pris: Se prisen i Campus
Så længe kurset er virtuelt, betales der ikke for forplejning, men skulle det blive muligt at afholde kurset fysisk, kan man forvente en merpris. pr. kursusdag. 

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Uddannelsen er for dig, der er projektleder, og som allerede er fortrolig med grundlæggende projektmetoder som fx projektplanlægning, projektstyring og risikoanalyse. Det kan du både have opnået gennem kurser fx Statens projektlederuddannelse, i Generel Projektledelse eller gennem praktisk erfaring som projektleder.

Antal dage: 5 + 2
Modul 1 (2 dage)
Modul 2 (2 dage)
Modul 3 (1 dag)
Udvidet Eksamen (2 dage)

Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Pris: Se prisen i Campus
Bemærk at prisen omfatter valgfri udvidet eksamen

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset er rettet mod dig, der allerede er fortrolig med projektmetoder, men har et behov for kendskab til Statens it-projektmodel. Du kan fx være projektleder, projektdeltager eller arbejde i støttefunktioner i en statslig myndighed. Kurset giver dig en bred introduktion til Statens it-projektmodel, dens faser og facetter. Du får et solidt kendskab til modellen, indsigt i modellens funktion og anvendelse, samt et indblik i roller og ansvar. 

Antal dage: 1 

Tidspunkt: Kl. 9:00 - 16:00

Pris: Se prisen i Campus

Afholdelse: Hellerup

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset er for dig, der arbejder med digitalisering i spændingsfeltet mellem it og forretning, som fx projektleder eller projektdeltager (generalist), uden forudgående erfaring med digital arkitektur.

Det er ikke et krav, at du er en del af et konkret it-projekt. Et grundlæggende forudgående kendskab til digitaliseringsprojekter og Statens it-projektmodel vil dog være en fordel.

Antal dage: 1

Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Pris: Se prisen i Campus

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset er for dig, som arbejder i et departement eller en styrelse, som er opmærksom på, at digitalisering fylder mere og mere i samfundet. Du savner måske større forståelse for teknologier for at kvalificere din deltagelse i diskussioner eller udviklingsprojekter.

Det er ikke en forudsætning at du tidligere har arbejdet med nye teknologier i projekter eller drift, blot du er nysgerrig på teknologierne og de muligheder, de giver anledning til inden for dit område.


Antal dage:
 2 dage - opdelt i 3 dele:
  • Asynkron undervisning, som er undervisning, du gennemfører hjemme på egen hånd. Dette består af en række læringsmoduler (videoer m.v.) af i alt ca. 2,5-3 timers varighed
  • Synkron undervisning, hvor vi mødes online på et hold af kursister
  • En forberedelsesopgave, som du afleverer før kursets synkron del begynder, og som er med til at sikre, at undervisningen gøres så relevant for din egen kontekst som muligt

Tidspunkt: Kurserne afholdes i tidsrummet mellem
kl. 09:00 - 16.30

Pris: Se prisen i Campus

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset er for dig, som arbejder i et departement eller en styrelse og som indimellem er involveret i arbejde med udvikling af policy, lovgivning, strategi mv. Du er ikke it-faglig medarbejder, men du er opmærksom på, at digitalisering er en vigtig del af udviklingen af nye initiativer og vil gerne vide mere om, hvordan det kan ske.

Antal dage: 2 dage - opdelt i 3 dele:
  • Asynkron undervisning, som er undervisning, du gennemfører hjemme på egen hånd. Dette består af en række læringsmoduler (videoer m.v.) af i alt ca. 2,5-3 timers varighed
  • Synkron undervisning, hvor vi mødes online på et hold af kursister
  • En forberedelsesopgave, som du afleverer før kursets synkron del begynder, og som er med til at sikre, at undervisningen gøres så relevant for din egen kontekst som muligt

Tidspunkt: Kurserne afholdes i tidsrummet mellem
kl. 09:00 - 16.30

Pris: Se prisen i Campus

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus