Statens BI - ISOLA

""

Med ISOLA kan du trække statistikker og nøgletal om løn, fravær og personalesammensætning på din arbejdsplads

Statens BI – ISOLA indeholder tværstatslige løn- og personalestatistikker til brug for bl.a. lønstyring, lokale lønforhandlinger og ledelsesinformation i statslige institutioner såvel som centrale tværstatslige analyser. Det er en samling af nøgletal og statistikker om de statslige arbejdspladser. Det er et nemt og effektivt redskab, som du kan bruge i dit HR-arbejde.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Kurser i Statens BI - ISOLA

Dette kursus er for dig, der leverer statistikker og ledelsesinformation til brug for blandt andet benchmark mellem din institution og andre institutioner i staten. Du lærer lønoverblik.dk, ISOLA og HR-Meter på kurset, og om løn-, fraværs-, personaleomsætnings- og demografi data.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16.00

Pris: 7.000,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus 

Dette kursus er for dig, der leverer lønforhandlingsmateriale og udarbejder lønbudgetter. Du lærer, med udgangspunkt i ”Bedste praksis for lønforhandlingsdata”, at finde relevante data i ISOLA og LDV, og du lærer hvordan man lægger et lønbudget i LDV.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere om kurset og opret en efterspørgsel via Campus

Dette kursus er for dig, der ønsker at bruge Statens BI – ISOLA, der erstatter den tidligere Finansministeriets Forhandlingsdatabase som beregningsgrundlag til OK21. Bliv fortrolig med at til at trække statistikker og fordelingstabeller i Excel og rapporter til analyser i forbindelse med forberedelser og beregninger til overenskomstforhandlingerne. ISOLA er en samlet database med løn- og personaledata de statslige ansatte, som blandt andet skal danne fælles beregningsgrundlag for de statslige overenskomstforhandlinger.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus