Navision Stat

""

Kurserne i Navision Stat sætter dig i stand til at udnytte systemets muligheder fuldt ud

Kurserne henvender sig til en bred målgruppe, da der både er en et introduktionskursus for nyansatte og mere specifikke kurser som fx finans-, debitor- og kreditorbogholderi. 

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Der udbydes i øjeblikket kun få kurser inden for disse emner. 

Passer datoen ikke, så klik på "opret efterspørgsel" under kursusbeskrivelsen i Campus, så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Vær opmærksom på:

Navision-delen omkring brugen af DDI´en bliver gennemgået særskilt på kurset "Få overblik og lær at bruge DDI – for ØSC-kunden" - Underviserne vil således ikke gå i dybden vedr. DDI på de andre kurser.

Kurser i Navision Stat 9.1

Er du ny bruger af Navision Stat, er dette kurset for dig. Du får en introduktion til systemets opbygning, brugergrænseflade og generelle søgeværktøjer.
Og gennem konkrete bogføringsøvelser vil du se eksempler på, hvordan regnskabsdata lagres og kan udsøges.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 12:00

Pris: 1.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: Virtuelt

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Dette kursus er til dig, der arbejder med grundlæggende regnskabsopgaver i Navision Stat. På kurset vil du blandt andet arbejde med opsætning af kontoplan og dimensioner, kladdebogføring, bankkontooprettelse samt afstemning af bankkonti og beholdningskonti.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 7.000,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København og Vejle

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Dette kursus er til dig, der arbejder med debitorstyring i Navision Stat. På kurset vil du arbejde med alle trin i debitorprocessen fra oprettelse af debitor, over bogføring af salgsbilag til modtagelse af indbetalinger.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Dette kursus er til dig, der arbejder med kreditorstyring i Navision Stat. På kurset vil du arbejde med alle trin i kreditorforløbet fra oprettelse af kreditorer, over bogføring af købsbilag til betaling af leverandørregninger.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 7.000,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København og Vejle

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Er du kunde hos Statens Administration og vil vide mere om mulighederne for indberetning via Den Decentrale Indberetningsløsning (DDI), er dette kurset for dig.
På kurset vil du arbejde med de forskellige indberetningsmuligheder fra stamdataoprettelse til posteringsbestillinger samt mulighederne for løbende at følge din bestilling direkte i Navision Stat.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København og Vejle

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Sag- og ressourcemodulerne tilføjer et ekstra styringslag i din økonomistyring. På kurset vil du arbejde med opsætning og anvendelse af modulerne og ad den vej få et dækkende billede af de styringsmuligheder, de tilbyder.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 7.000,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København og Vejle

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset er til dig, der skal arbejde med anlægsaktiver i Navision Stat. På kurset vil du arbejde med alle trin af anlægsprocessen, som den er tilrettelagt i staten. Fra oprettelse af anlægsaktiver, over bogføring af anskaffelser og afskrivninger til afhændelse af anlægsaktiver.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 7.000,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Dette kursus er til dig, der ønsker at gå i dybden med nogle udvalgte områder af anlægshåndteringen som fx udviklingsprojekter, donerede anlægsaktiver og opsplitning af anlægsaktiver. Desuden gennemgås metoder og værktøjer til korrektion af fejlposteringer på anlæg.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København og Vejle

Kontakt: 

Læs mere om kurset og tilmeld dig via Campus