Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

""

Kurser på Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring er målrettet både den erfarne og mindre erfarne medarbejder. På nuværende tidspunkt er vores kurser primært målrettet medarbejdere i økonomifunktioner

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring tilbyder kompetenceudvikling til medarbejdere i stabsfunktioner i departementer, statslige styrelser og institutioner, herunder selvejesektoren, fx universiteter og erhvervsuddannelser. Vi ønsker at understøtte den faglige udvikling og styrke opgaveløsningen, så den statslige styring bliver mere enkel og værdiskabende.

Grunduddannelsen i økonomistyring er for dig, der arbejder i en økonomifunktion og har brug for at opbygge grundlæggende kompetencer inden for statslig økonomistyring. Dine arbejdsopgaver ligger inden for et bredt udsnit af økonomifunktionens opgaveområde. Du har typisk ½-2 års erfaring i økonomifunktionen efter endt uddannelse, eller er ny i økonomifunktionen og har erfaring fra andre stillinger og/eller sektorer.

Antal dage: Uddannelsen består af 5 moduler med følgende indhold:

  • Modul 1 (½ dag): Kick-off med introduktion til statslig økonomistyring og undervisningsforløbet
  • Modul 2 (2 dage inkl. internat): Bevillings- og budgetteringsregler og budgettering i praksis
  • Modul 3 (2 dage): Controlling af budget og omkostninger, og regnskabsforståelse
  • Modul 4 (2 dage): Datainformeret styring, rapportering og ledelsesinformation
  • Modul 5 (2 dage): Forretningsrådgivning og -forståelse, kommunikation og interessenthåndtering

Tidspunkt: Kurserne afholdes i tidsrummet mellem kl. 8.30 - 16.30. 
Uddannelsen strækker sig over ca. 6 måneder og består 8,5 kursusdage, inkl. et internat med en overnatning. Dertil skal lægges ca. en dag til forberedelse pr. modul. 

Pris: 25.000 kr. ekskl. moms

Afholdelse: 

PwC København, Strandvejen 44, 2900 Hellerup
PwC Århus, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Kontakt: 

Læs mere om uddannelsen på Akademi for Enkel og Værdiskabende stying

Kurset i risikostyring er for dig, der arbejder i en stabsfunktion, fx direktionssekretariat, økonomifunktion mv., eller arbejder som generalist i en faglig enhed. Kurset er både for dig, der er ny i forhold til at arbejde med risikostyring, og dig der har begrænset praktisk og teoretisk erfaring risikostyring.

Antal dage: Kurset rummer tre hele dage. 1. og 2. kursusdag afvikles som internat med overnatning. Forventet tidsforbrug på kurset, inkl. forberedelse og hjemmeopgave, vurderes til 4-5 arbejdsdage. 

Tidspunkt: Kurserne afholdes i tidsrummet mellem kl. 8.30 - 16.30. 

Pris: 13.500 kr. ekskl. moms. 

Afholdelse: 

  • Dag 1 - 2: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
  • Dag 3: Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København

Kontakt: 

Læs mere om kurset under Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

Kurset i intern finansiel kontrol er for dig, der arbejder i en økonomifunktion og har brug for en dybere viden om intern finansiel kontrol. Du har typisk et par års erfaring fra en økonomifunktion og har kendskab til grundlæggende controlling, enten som regnskabsmedarbejder eller som økonomipartner.

Antal dage: Kurset rummer tre hele dage. 1. og 2. kursusdag afvikles som internat med overnatning. Forventet tidsforbrug på kurset, inkl. forberedelse og hjemmeopgave vurderes til 4-5 arbejdsdage. 

Tidspunkt: Kurserne afholdes i tidsrummet mellem kl. 8.30 - 16.30. 

Pris: 13.500 kr. ekskl. moms. 

Afholdelse: 

  • Dag 1 - 2: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
  • Dag 3: Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København

Kontakt: 

Læs mere om uddannelsen på Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring