Kursus katalog

""

Økonomistyrelsens kurser er for dig, der er leder eller medarbejder i staten, selvejende institutioner eller private virksomheder og som anvender vores systemer og koncepter i hverdagen

Økonomistyrelsen udbyder løbende kurser med det formål at understøtte den statslige it-systemanvendelse vedrørende økonomi, regnskab, løn, rapportering m.m. 

Vi dækker også de respektive systemer, som f.eks. Navision Stat, Statens Budgetsystem, SLS og LDV, eller mere konceptagtige emner som moms og økonomistyring. 

Udover alle systemkurserne udbydes der også kurser i Projektlederuddannelse, Statens Digitaliseringsakedemi og for Rådgivningsenheden.

Skynd dig at få en plads! Gå allerede nu på opdagelse i vores kursus katalog og få styrket dine kompetencer. 

Vi bestræber os på, at de fleste af kurserne i 1. halvår 2021 afvikles virtuelt

Projektledelse

Kurser der udbydes: 

Generel projektledelse

Introduktion til projektarbejde

Løn og HR


Kurser der bl.a. udbydes: 

SLS og HR-Løn

Campus

Økonomi og regnskab


Kurser der bl.a. udbydes: 

Navision Stat (NS)

Statens Budgetsystem (SBS)

Rapportering


Kurser der udbydes: 

Statens BI - LDV

Statens BI - ISOLA

Rådgivningsenigheden


Kurser der bl.a. udbydes:

Indkøb i staten i praksis

Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager

Digitaliseringsakademi


Kurser der bl.a. udbydes: 

Bring digitale teknologier i spil

Statens informations-sikkerhedsuddannelse

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

""Kurser der udbydes: 

Grunduddannelse i økonomistyring