Statens BI - ISOLA

""

Med ISOLA kan du trække statistikker og nøgletal om løn, fravær og personalesammensætning på din arbejdsplads

Statens BI – ISOLA indeholder tværstatslige løn- og personalestatistikker til brug for bl.a. lønstyring, lokale lønforhandlinger og ledelsesinformation i statslige institutioner såvel som centrale tværstatslige analyser. Det er en samling af nøgletal og statistikker om de statslige arbejdspladser. Det er et nemt og effektivt redskab, som du kan bruge i dit HR-arbejde.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Kurser i Statens BI - ISOLA

Dette kursus er for dig, der leverer statistikker og ledelsesinformation til brug for blandt andet benchmark mellem din institution og andre institutioner i staten. Du lærer lønoverblik.dk, ISOLA og HR-Meter på kurset, og om løn-, fraværs-, personaleomsætnings- og demografi data.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16.00

Pris: 7.000,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: Virtuelt grundet corona (Normalt i København)

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus 

Dette kursus er for dig, der leverer lønforhandlingsmateriale og udarbejder lønbudgetter. Du lærer, med udgangspunkt i ”Bedste praksis for lønforhandlingsdata”, at finde relevante data i ISOLA og LDV, og du lærer hvordan man lægger et lønbudget i LDV.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: Virtuelt grundet corona (Normalt i København)

Kontakt: 

Læs mere om kurset og opret en efterspørgsel via Campus

Dette kursus er for dig, der ønsker at bruge Statens BI – ISOLA, der erstatter den tidligere Finansministeriets Forhandlingsdatabase som beregningsgrundlag til OK21. Bliv fortrolig med at til at trække statistikker og fordelingstabeller i Excel og rapporter til analyser i forbindelse med forberedelser og beregninger til overenskomstforhandlingerne. ISOLA er en samlet database med løn- og personaledata de statslige ansatte, som blandt andet skal danne fælles beregningsgrundlag for de statslige overenskomstforhandlinger.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: Virtuelt grundet corona (Normalt i København)

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus