Statens BI - ISOLA

Med ISOLA kan du trække statistikker og nøgletal om løn, fravær og personalesammensætning på din arbejdsplads.

Statens BI - ISOLA er en samling af nøgletal og statistikker om de statslige arbejdspladser. Det er et nemt og effektivt redskab, som du kan bruge i dit HR-arbejde.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.