Kurser for Rådgivningsenheden

Der tilbydes kompetenceudvikling inden for udbud og indkøb

Rådgivningsenheden tilbyder en række målrettede kurser for offentlige indkøbere i staten. I Campus kan du tilkendegive, at du er interesseret i at deltage i kursusforløbene.

Vi tilbyder følgende kurser:

  • Indkøb i staten i praksis
  • Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager
  • Markedsdialog - forberedelse af dit indkøb
  • Indkøb af konsulentbistand