Kurser i Projektlederuddannelse

Det er besluttet at Økonomistyrelsen administrerer kurserne inden for projektledelse og projektarbejde.

Økonomistyrelsen har indgået en aftale om køb af projektledelseskurser, så statens institutioner kan give medarbejdere et professionelt eksternt forløb som led i deres kompetenceudvikling.

Implement har vundet udbuddet og tilbyder følgende kurser:

  • Generel projektledelse
  • Introduktion til projektarbejde
  • It-projektledelse i staten
  • Statens it-projektmodel

Udover ovenstående kurser er det muilgt at få et rekvireret kursus, hvilket vil sige, at det er et kursus alene for jeres virksomhed.