Navision Stat

Kurserne i Navision Stat sætter dig i stand til at udnytte systemets muligheder fuldt ud.

Kurserne henvender sig til en bred målgruppe, da der både er en et introduktionskursus for nyansatte og mere specifikke kurser som fx finans-, debitor- og kreditorbogholderi. 

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Vær opmærksom på 

Vi gør opmærksom på, at Navision-delen omkring brugen af DDI´en bliver gennemgået særskilt på kurset "Få overblik og lær at bruge DDI – for ØSC-kunden" - Underviserne vil således ikke gå i dybden vedr. DDI på de andre kurser.