Momsregler

Økonomistyrelsen udbyder kurser i momsregler, herunder international moms.

Kurserne er delt op efter målgruppe, dvs. om du kommer fra en statslig eller selvejende institution. 

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Kurser i momsregler

Kurset giver et sammenhængende billede af reglerne i momsloven og i refusionsordningen. Kurset henvender sig til medarbejdere, som arbejder med momsmæssige problemstillinger, herunder også nye medarbejdere, som har brug for oplæring i moms.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 9.00-16.00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: I København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

De fleste selvejende institutioner er momsfritaget for deres kerneydelser, men har som oftest en del momspligtige salg. På kurset sættes fokus på indtægtssiden og på de afledte konsekvenser med hensyn til momsfradrag, lønsumsafgift mv.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 9.00-16.00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: I København

Kontakt:

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Et kursus kun for jer

Er I mange fra en institution, som ønsker samme kursus, kan vi tilrettelægge et kursus kun for jer.

Læs om muligheden for et kursus kun for jer

Forretningsbetingelser

Resumé af forretningsbetingelser pdf:

 

Du kan her læse om forretningsbetingelserne for Campus Marked ved tilmelding, framelding, betaling af kurser og lignende.

 

Jeg kan samarbejde med regler om retningslinjer og retningslinjer ved tilmelding, udveksling og betaling af kurser, konferencer og lignende via Campus.

Læs forretningsbetingelser ved køb af kurser (pdf)