Nyt fra kursusadministrationen

""

Vi nyder at vi endelig afholder tilstedeværelseskurser, så vi igen kan møde hinanden på kryds og tværs af afdelinger og virksomheder.

Kursusadministrationen vil gerne bidrage til, at du som bruger er i stand til at udnytte mulighederne i vores systmer effektivt og fuldt ud, samt får styrket dine kompetencer ved hjælp af andres viden. 

Vi får hele tiden muligheden for at udbyde nye kurser, som vi kan dele med jer. De nyeste kurser i vores portefølje kan der læses om her.

Statens Digitaliseringsakademi

Digitaliseringsstyrelsen udbyder nu nye kurser: 

  • Agilitet i staten
  • Dataforvaltning i staten
  • Digital forretningsudvikling i staten

Du kan læse mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

Grunduddannelsen i økonomistyring klæder dig på til at løse grundlæggende opgaver inden for statslig økonomistyring.

Kurset afvikles med opstart den 24. august 2022 kl. 8:30 - 16:30

Kursus i Intern finansiel kontrol, klæder dig på til at designe og vedligeholde et effektivt finansielt kontrolmiljø, og at kunne udføre og rapportere på finansielle kontroller.

Kurset afvikles med opstart den 5. september 2022 kl. 8.30 - 16.30

Kurset i Risikostyring, klæder dig på til at kunne identificere, vurdere og følge op på risici, og at kunne drifte risikostyring i praksis.

Kurset afvikles med opstart den 29. august 2022 kl. 8.30 - 16.30

Læs mere her; Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring