Nyt fra kursusadministrationen

""

Vi nyder at vi endelig afholder tilstedeværelseskurser, så vi igen kan møde hinanden på kryds og tværs af afdelinger og virksomheder.

Kursusadministrationen vil gerne bidrage til, at du som bruger er i stand til at udnytte mulighederne i vores systmer effektivt og fuldt ud, samt får styrket dine kompetencer ved hjælp af andres viden. 

Vi får hele tiden muligheden for at udbyde nye kurser, som vi kan dele med jer. De nyeste kurser i vores portefølje kan der læses om her.

Kurser i Statens HR

Kursus for nye brugere af Statens HR (grundkursus) er til dig, der enten er ny som bruger af Statens HR eller dig, der har brug for en genopfriskning af, hvordan man håndterer personaleadministration i løsningen.

Kurset afvikles virtuelt den 10. maj 2022 kl. 8:30 - 16:00

Kursus for brugere af Statens HR (udvidet kursus) er for dig, der har været på kurset ”Kursus for nye brugere af Statens HR” eller dig, der allerede har et godt kendskab til Statens HR.

Kurset afvikles virtuelt den 11. maj 2022 kl. 8:30 - 16:00

Effektadministrator i Statens HR vil kunne se og udføre de samme opgaver som både HR medarbejder og lokale administrator, men udelukkende i effektmodulet.

Kurset afvikles virtuelt den 17. maj 2022 kl. 8:30 - 12:30

Lokaladministrator i Statens HR henvender sig til medarbejdere i institutioner, der er på Statens HR, og som er udpeget til at være lokale administratorer i Statens HR.

Kurset afvikles virtuelt den 27. - 28. april 2022 kl. 8:30 - 16:00

Læs mere om Statens HR her

Statens Digitaliseringsakademi

Digitaliseringsstyrelsen udbyder nu nye kurser: 

  • Agilitet i staten
  • Dataforvaltning i staten
  • Digital forretningsudvikling i staten

Du kan læse mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Kursus i Statens eRekruttering

Har du fået en ny kollega, eller har du brug for en genopfriskning. Det kan også være, at du vil have det fulde udbytte som administrator i Talent Recruiter, så er kurserne i Statens eRekruttering noget for dig. 

Der er heldigvis stadige ledige pladser, så tilmeld dig, før din kollega. 

Du kan tilmelde dig til kurset i Campus her

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

Grunduddannelsen i økonomistyring klæder dig på til at løse grundlæggende opgaver inden for statslig økonomistyring.

Kurset afvikles med opstart den 24. august 2022 kl. 8:30 - 16:30

Kursus i Intern finansiel kontrol, klæder dig på til at designe og vedligeholde et effektivt finansielt kontrolmiljø, og at kunne udføre og rapportere på finansielle kontroller.

Kurset afvikles med opstart den 14. marts 2022, den 18. maj 2022 og den 5. september 2022 kl. 8.30 - 16.30

Kurset i Risikostyring, klæder dig på til at kunne identificere, vurdere og følge op på risici, og at kunne drifte risikostyring i praksis.

Kurset afvikles med opstart den 2. maj 2022 og den 29. august 2022 kl. 8.30 - 16.30

Læs mere her; Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring