Campus

Økonomistyrelsen udbyder en række introduktionskurser til den fællesoffentlige læringsløsning Campus.

Kurserne har til formål at understøtte den generelle anvendelse af den statslige læringsløsning Campus. 

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.