Kurser i Statens Digitaliseringsakademi

""

Digitaliseringsakademiet er et bidrag til at styrke statslige ledere og medarbejderes digitale kompetencer til at forstå, ville og kunne digitalisering

Kurserne på Statens Digitaliseringsakademi er rettet mod medarbejdere i staten, som ikke har en formel uddannelse inden for it og digitalisering, men for hvem viden om og forståelse for digitalisering er afgørende for, at de kan løse deres opgaver.

Kurserne på akademiet er kendetegnet ved deres tætte kobling til den virkelighed, som statslige ansatte oplever. De er praksisnære, de inkluderer statslige cases og eksempler, og de understøtter de krav, mål og strategier, som sætter retningen for den digitale offentlige sektor.