Kurser i Rådgivningsenheden - Statens Indkøb

""

Rådgivningsenheden er et selvstændigt kompetence- og videnscenter i staten, der hjælper ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet

Rådgivningsenheden tilbyder en række målrettede kurser for offentlige indkøbere i staten. I Campus kan du tilkendegive, at du er interesseret i at deltage i kursusforløbene ved at sende en efterspørgsel. 

Rådgivningsenheden er et tilbud til dig, der arbejder med indkøb, udbud og kontrakter i staten. Du kan få rådgivning om alle faser i en konkret kontraktindgåelse og juridisk vejledning om reglerne for indkøb og udbud.

Kurser i Rådgivningsenheden

Uddannelsen "Udbud i staten i praksis" er for dig, der tilrettelægger eller rådgiver om udbud i din organisation. Du kan være nyuddannet, nyansat eller have op til to års erfaring med udbud i staten.
Du får udviklet kompetencer, der er vigtige, både når du skal gennemføre EU-udbud, og når du skal foretage indkøb under tærskelværdien. Samtidig får du mulighed for at få et stærkt netværk med udbudskolleger på tværs i staten.
Mellem modul 1 og 2 skal du som forberedelse gennemføre tre grundlægende e-læringskurser om indkøb. Kurserne er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen og består af: 
  • Indkøb under tærskelværdien – introduktion til reglerne
  • Indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse
  • Indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse

Antal dage: 6 + 2 netværksmøder

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Pris: 9.800,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Uddannelsen er for dig, der til daglig arbejder med indkøb og kontakter i myn-digheder på det statslige område, og hvor indkøb under statens indkøbsprogram, på SKI-aftaler samt øvrige indkøb under tærskelværdierne udgør en væsentlig del af dine opgaver. Du er enten nyuddannet, eller nyansat i staten med erfaring fra andre offentlige myndigheder og har op til to års erfaring.
Kurset er opdelt i 3 moduler fordelt på fire undervisningsdage (sidste modul er internat). 
De virtuelle netværksmøder varer 1 ½ time.

Antal dage: 4 + 2 netværksmøder

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Pris: 7.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Rådgivningsenheden tilbyder nu et kursus i indkøb af konsulentbistand, der tager dig igennem de vigtigste udbudsregler, strategi for indkøb, diverse indkøbsprocedurer, indkøbet i praksis, kontraktstyringen, og hvordan du sikrer, at konsulentbistanden giver mest mulig værdi for din organisation.

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset henvender sig til dig, der skal stå for den praktiske behandling af aktindsigtsanmodninger. Det er en fordel, at du har en grundlæggende viden om indkøb og udbud.

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Dette kursus giver dig indsigt i reglerne om markedsdialog og de praktiske overvejelser og muligheder, der danner et godt fundament for dit indkøb.

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus