Statens Budgetsystem

""

Økonomistyrelsen udbyder kurser i Statens Budgetsystem (SBS)

Kurserne er målrettet dig, der arbejder med en institutions eller ministeriums detaljerede budget. Du kan tage kurset som opfølgning på implementeringsforløbet, eller hvis du er ny i rollen.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Kurser i Statens Budgetsystem

Formålet med kurset er at give dig indgående kendskab til de budgetteringsopgaver, som økonomifunktionen løser i Statens Budget System (SBS). Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at du er fortrolig med grundlæggende principper for budget- og økonomistyring i staten.

Kurset er målrettet dig, der arbejder med en institutions eller ministeriums samlede budget. Du kan have ansvaret for at udarbejde (dele af) budgettet og/eller have sparring med de budgetansvarlige

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 4.450,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Formålet med kurset er at give dig indgående kendskab til de arbejdsopgaver, som økonomifunktionen løser i Statens Budget System (SBS) vedr. processtyring af budgetprocessen. Det vil være en fordel at du har deltaget i kurset SBS: Økonomifunktion – budgettering og dermed har en indsigt i de budgetleverancer som SBS frembringer i institutionen.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 4.450,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Formålet med kurset er at give dig indgående kendskab til de arbejdsopgaver, som lønspecialisten løser i Statens Budgetsystem (SBS). Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at du er fortrolig med grundlæggende principper for budget- og økonomistyring i staten, herunder lønbudgettering.

Kurset er målrettet dig, der arbejder med en institutions eller ministeriums samlede lønbudget. Du kan tage kurset som opfølgning på implementeringsforløbet eller hvis du er ny i rollen som lønspecialist.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 4.450,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Formålet med kurset er at give dig indgående kendskab til de arbejdsopgaver, som anlægsspecialisten løser i Statens Budgetsystem (SBS). Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at du er fortrolig med grundlæggende principper for budget- og økonomistyring i staten, herunder anlægsbudgettering. Det er en fordel – men ikke et krav – at have deltaget i kurset ”SBS: Økonomifunktion” forud for dette kursus.

Kurset er målrettet dig, der arbejder med en institutions eller ministeriums detaljerede anlægsbudget. Du kan tage kurset som opfølgning på implementeringsforløbet, eller hvis du er ny i rollen som anlægsspecialist.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Pris: 4.450,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Formålet med kurset er at give dig indgående kendskab til anvendelsen rapporteringsfunktionaliteten i Statens Budgetsystem (SBS). Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at du er fortrolig med grundlæggende principper for budget- og økonomistyring i staten. Det er en fordel – men ikke et krav – at have gennemført kurset ”SBS: Økonomifunktion” forud for dette kursus.

Kurset er målrettet dig, der arbejder med en institutions eller ministeriums samlede budget og som ønsker overblik over rapportering i SBS. Du kan tage kurset som opfølgning på implementeringsforløbet, eller hvis du er ny i rollen som økonomifunktion.

Antal dage: 1 dag

Tidspunkt: 09:00 - 16:00

Pris: 4.450,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus