Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

Kurser på Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring er målrettet både den erfarne og mindre erfarne medarbejder. På nuværende tidspunkt er vores kurser primært målrettet medarbejdere i økonomifunktioner

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring tilbyder kompetenceudvikling til medarbejdere i stabsfunktioner i departementer, statslige styrelser og institutioner, herunder selvejesektoren, fx universiteter og erhvervsuddannelser.

Vi ønsker at understøtte den faglige udvikling og styrke opgaveløsningen, så den statslige styring bliver mere enkel og værdiskabende.