Kurser

Økonomistyrelsen udbyder kurser, der primært henvender sig til medarbejdere i statslige og selvejende institutioner, men kurserne er også åbne for medarbejdere fra private virksomheder.

Økonomistyrelsen udbyder løbende kurser med det formål at understøtte den statslige it-systemanvendelse vedrørende økonomi, regnskab, løn, rapportering m.m. 

Kurserne dækker de respektive systemer (fx Navision Stat, Statens Budgetsystem, SLS og LDV) eller mere konceptagtige emner som moms og økonomistyring. Udover 

alle systemkurserne udbydes der også kurser i projektlederuddannelse og kurser for Rådgivningsenheden.

Styrk dine kompetencer

Økonomistyrelsen kurser er for dig, der er leder eller medarbejder i staten, selvejende institutioner eller private virksomheder og som anvender vores systemer og koncepter i hverdagen. 

Vi vil gerne bidrage til, at du som bruger er i stand til at udnytte mulighederne i vores systemer effektivt og fuldt ud.

På nuværende tidspunkt kan du bl.a. tage kurser i:

  • Løn og HR (herunder SLS, HR-Løn, Campus og Statens eRekruttering)

  • Økonomi og regnskab (herunder Navision Stat, Statens Budgetsystem, momsregler og Statens Bevillingslovsystem)

  • Rapportering (herunder LDV og ISOLA)

  • Projektlederuddannelsen (herunder Generel projektledelse, It-projektledelse i staten, Introduktion til projektarbejde og statens It-projektmodel)
  • Rådgivningsenheden (herunder Indkøb i staten i praksis, Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager, Markedsdialog - forberedelse af dit indkøb, Indkøb af konsulentbistand)