Aktiviteter hos Økonomistyrelsen

""

Økonomistyrelsen arrangerer løbende kurser, møder og seminarer målrettet ledere og medarbejdere i staten om anvendelsen af it-systemer, momsregler og andre relevante emner

Økonomistyrelsens kurser er for dig, der er leder eller medarbejder i staten, selvejende institutioner eller private virksomheder og som anvender vores systemer og koncepter i hverdagen.

Husk at hold dig opdateret på
Nyt fra kursusadministrationen

Der udbydes nu mange forskellige kurser i Navision Stat. 

Du kan læse mere om kurserne og tilmelde dig her

Statens eRekrutering er blevet virtuelle og begge kurser er tilgængelige. 

Du kan her finde mere information og tilmelde dig kurserne

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring udbyder kurset: 
Grunduddannelsen i økonomistyring klæder dig på til at løse grundlæggende opgaver inden for statslig økonomistyring.

Du sendes nu videre til siden hvor du kan få mere viden om kurset, priser og de aktuelle datoer

 

Kurser

Økonomistyrelsen kurser har til formål dels at understøtte implementering af nye systemer, og dels at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere.

Der udbydes både kurser i anvendelse af de respektive systemer (fx Navision Stat, Statens Budgetsystem, SLS, HR-Løn, LDV og ISOLA), samt i mere konceptagtige kurser som momsregler i staten og for selvejende institutioner.

Kurserne udvikles løbende både i forhold til form og indhold og samtidig udvikles der løbende nye kurser og koncepter.

Her finder du en oversigt over de aktuelle kursusudbud

Møder og seminarer

Der udbydes løbende møder og seminarer, som vedrører såvel systemer, koncepter og temaer, som knytter sig styrelsens ressort. 

Her finder du en oversigt over aktuelle møder og seminarer