Aktiviteter hos Økonomistyrelsen

""

Økonomistyrelsen arrangerer løbende kurser, møder og seminarer målrettet ledere og medarbejdere i staten om anvendelsen af it-systemer, momsregler og andre relevante emner

Økonomistyrelsens kurser er for dig, der er leder eller medarbejder i staten, selvejende institutioner eller private virksomheder og som anvender vores systemer og koncepter i hverdagen.

Husk at hold dig opdateret på
Nyt fra kursusadministrationen


Uddannelse til Campus-administrator

Der er nu offentliggjort nye datoer for kurser i;

Læringsadministration i Campus  Læs mere om det her

Kurser

Økonomistyrelsen kurser har til formål dels at understøtte implementering af nye systemer, og dels at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere.

Der udbydes både kurser i anvendelse af de respektive systemer (fx Navision Stat, Statens Budgetsystem, SLS, HR-Løn, LDV og ISOLA), samt i mere konceptagtige kurser som momsregler i staten og for selvejende institutioner.

Kurserne udvikles løbende både i forhold til form og indhold og samtidig udvikles der løbende nye kurser og koncepter.

Her finder du en oversigt over de aktuelle kursusudbud

Møder og seminarer

Der udbydes løbende møder og seminarer, som vedrører såvel systemer, koncepter og temaer, som knytter sig styrelsens ressort. 

Her finder du en oversigt over aktuelle møder og seminarer