Driftstatus

For hurtigt overblik opdaterer vi løbende driftstatus for de systemer, hvor Økonomistyrelsen har ansvaret for driften.

 

IkonSystemStatusForklaring
"" Statens Lønløsning (SLS / HR-Løn / BSL) Grønt flueben

Normal drift

Ny version af SLS-klient fredag d. 28. august

Der er tale om små ændringer, se mere her

Til webservice kunder

DXC har skiftet mailadresse, så fremad skal I sende besked om fx firewallåbninger til 

SLS / HR-Løn versioner, servicevinduer, ændringer og oppetid

Få mere information her
"" Navision Stat Grønt flueben

Navision stat hos KMD 

Navision Stat er igen tilgænglig

Alle PROD databaser er nu igen tilgængelig. TEST databaser kommer løbende på inden for kort tid

Opdateret 22.09.2020 kl. 10:14

Kommende opdateringer

For kunder regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration og hostet hos Statens It, foretages de månedlige opdateringer altid i intervallet 16.00-06.00. Statens It udfører derudover rutinemæssig patch management den 3. lørdag i hver måned, hvor der muligvis ikke vil være adgang til Navision Stat i intervallet 09.00-16.00.

Opdateret 12.05.2020 kl. 14.00

"" IndFak

Normal drift

Opdateret 17.09.2020, kl. 10:25

Kommende opdateringer

Ibistic Release 112: I dag tirsdag d. 15. september 2020 kl. 10:00 - 15:00 

Tricom 76: Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 16:00 - 20:00

"" RejsUd

Normal drift

Opdateret 17.09.2020, kl. 10:25

Kommende opdateringer

Ibistic Release 112: I dag tirsdag d. 15. september 2020 kl. 10:00 - 15:00 

Tricom 76: Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 16:00 - 20:00

"" Det lokale datavarehus (LDV) Grønt flueben

Normal drift

Nyt login-skærmbillede til Statens BI – LDV hos KMD

Gælder kun institutioner, som får hostet deres LDV hos KMD.

Vi ændrer login-skærmbilledet til Statens BI – LDV i driftsmiljøet hos KMD. Når du klikker på linket til Statens BI – LDV: https://ldv.kmd.dk/reports, skal du blot taste dit brugernavn og dit password i det nye skærmbillede, som du plejer.

Vær opmærksom på at linket hedder https://ldv.kmd.dk/reports altså /reports efter det hidtidige link.

Hvis du har problemer med at logge på, er du velkommen til at skrive til os via Serviceportalen hos Statens Administration.

Haste-opdatering

I dag 07.09.2020 bliver der implementeret en Urgent opdatering.

07.09.2020 17.00 til 18.00

Der vil forekomme uregelmæssighed i miljøet, når SQL servicen genstartes.

Opdateret 07.09.2020 kl. 13.30.

"" Statens Koncernsystem (SKS)

Normal drift

"" Statens Bevillingslovsystem (SB)

Normal drift

"" Campus Grønt flueben

Normal drift

Problem med datavarehusrapporter

Der er lukket for adgang til Datavarehuset.
Eventuelt behov for rapporter henvises til analyserapporterne, alternativt oprette en bestilling igennem supportportalen.

Opdateret 21.08.2020 kl. 14.26

"" Statens eRekruttering Grønt flueben

Normal drift

Der er etableret single sign-on for Statens eRekruttering.

Se mere om, hvordan du logger på her

Opdateret 12.03.2020

  ØDUP Grønt flueben

Normal drift

  BAM Grønt flueben

Normal drift

  Single sign-on Grønt flueben

Normal drift

"" ISOLA Grønt flueben

Normal drift

"" Finansministeriets forhandlingsdatabase (FHDB) Grønt flueben

Normal drift

"" Lønoverblik Grønt flueben

Normal drift

"" Statens HR Grønt flueben

Normal drift

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Ved de kvartalsvise servicevinduer, lægges de obligatoriske opdateringer på produktionsmiljøet i Statens HR. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2020 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen ikke kan tilgås:

  • Fredag den 16. oktober kl. 21.00 til lørdag den 17. oktober kl. 12.00

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag

Delvise servicevinduer kan forekomme hver onsdag i tidsrummet kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret særskilt på Statens HR

For øvrige driftsnyheder i Statens HR, henviser vi til vores driftsnyhedsbrev - 'Aktuelt fra Statens HR'.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet her

"" Statens Budgetsystem (SBS) ok boks

Normal drift

Fortsat udfordringer med tabeller til opsætning

Opdateret mandag d. 7. september 2020 kl. 12.00

Der er d. 31. juli 2019 konstateret et problem med lang svartid i tabellen MBUDDIMAA i lokaladministratorens miljø og tabellen MANSIDNRA i lønspecialistens miljø. Problemet resulterer i lang indlæsningstid og/eller at forbindelse til systemet tabes. Leverandøren arbejder fortsat på at løse problemet.

For tabellen MBUDDIMAA, hvor man blandt andet tildeler ejere og reviewere til stedsdimensionen, kan man som workaround sætte brugere som ejere og reviewere på ved hjælp af manuel tildeling til kommende procesflows eller ved at skifte tildelinger til allerede igangsætte procesflow. Se mere herom i henholdsvis afsnit 4.2.1.4 eller afsnit 4.2.2 i Systemmanual til de lokale administratorer. Alternativt kan man oprette en sag på Statens Administrations Serviceportal.

For tabellen MANSIDNRA, hvor man blandt andet tildeler personalekategorier til medarbejdere og opretter SBS-medarbejdere, er der ikke en workaround. Såfremt man har et akut behov for at foretage justeringer heri, kan man oprette en sag på Statens Administrations Serviceportal.

 

Adgang til driftsdata

Bemærk at for de decentrale løsninger Navision Stat og Statens BI – LDV er driftsansvaret begrænset til de løsninger, der driftes under vores rammeaftale med KMD og hos Statens It. De Navision Stat og Statens BI – LDV installationer, der driftes uden for disse aftaler, er således ikke omfattet af opdateringen.

Opdateringer for alle øvrige systemer gælder for alle installationer.

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration