Driftstatus

For hurtigt overblik opdaterer vi løbende driftstatus for de systemer, hvor Økonomistyrelsen har ansvaret for driften.

 

IkonSystemStatusForklaring
"" Statens Lønløsning (SLS / HR-Løn / BSL)

Normal drift

SLS, HR-Løn, Lønarkiv og BSL er ikke tilgængelige søndag den 24. januar 2021 mellem klokken 13.00 – 16.00

Da der foreteges opgradering af mainframen

Formatfejl i det nye uddata 827

SLS / HR-Løn versioner, servicevindue, ændring og oppetid

Få mere information om servicevinduer her
"" Navision Stat

Normal drift

Kommende opdateringer

For kunder regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration og hostet hos Statens It foretages de månedlige opdateringer altid i intervallet 16.00-06.00. Statens It udfører derudover rutinemæssig patch management den 3. lørdag i hver måned, hvor der muligvis ikke vil være adgang til Navision Stat i intervallet 09.00-16.00.

Opdateret 18.11.2020 kl. 09:00

"" IndFak

Normal drift

Kommende opdateringer:

Ibistic 113: Mandag d. 18. januar 2021

Opdateret 06.01.2021 kl. 12:30

"" RejsUd

Normal drift

Kommende opdateringer:

Ibistic 113: Mandag d. 18. januar 2021

Opdateret 13.01.2021 kl. 12:30

"" Det lokale datavarehus (LDV)

Normal drift

Nyt login-skærmbillede til Statens BI – LDV hos KMD

Gælder kun institutioner, som får hostet deres LDV hos KMD.

Vi ændrer login-skærmbilledet til Statens BI – LDV i driftsmiljøet hos KMD. Når du klikker på linket til Statens BI – LDV: https://ldv.kmd.dk/reports, skal du blot taste dit brugernavn og dit password i det nye skærmbillede, som du plejer.

Vær opmærksom på at linket hedder https://ldv.kmd.dk/reports altså /reports efter det hidtidige link.

Hvis du har problemer med at logge på, er du velkommen til at skrive til os via Serviceportalen hos Statens Administration.

Opdateret 07.09.2020 kl. 13.30.

"" Statens Koncernsystem (SKS)

Normal drift

"" Statens Bevillingslovsystem (SB)

Normal drift

"" Campus Grønt flueben

Normal drift

Problem med datavarehusrapporter

Der er lukket for adgang til Datavarehuset.
Eventuelt behov for rapporter henvises til analyserapporterne, alternativt oprette en bestilling igennem supportportalen.

Opdateret 21.08.2020 kl. 14.26

"" Statens eRekruttering Grønt flueben

Normal drift

Der er etableret single sign-on for Statens eRekruttering.

Se mere om, hvordan du logger på her

Opdateret 12.03.2020

  ØDUP Grønt flueben

Normal drift

  BAM Grønt flueben

Normal drift

  Single sign-on Grønt flueben

Normal drift

Tirsdag den 5.1.2021: I forbindelse med et servicevindue, kan SSO miljøet være ustabilt for institutioner under Statens It.

Opdateret 4.1.2021 15.45

"" ISOLA Grønt flueben

Normal drift

Lønstatistikken for 4. kvartal 2020 er lidt forsinket, og vil blive frigivet i starten af januar 2021.

Opdateret 22.12.2020 10.56

"" Lønoverblik Grønt flueben

Normal drift

"" Statens HR Grønt flueben

Normal drift

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Ved de kvartalsvise servicevinduer, lægges de obligatoriske opdateringer på produktionsmiljøet i Statens HR. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2021 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen ikke kan tilgås:

  •   Tirsdag den 19. januar kl. 23.00 til onsdag den 20. januar kl. 05.15
  •   Fredag den 16. april kl. 21.00 til lørdag den 17. april kl. 12.00
  •   Fredag den 16. juli kl. 21.00 til lørdag den 17. juli kl. 12.00
  •   Fredag den 15. oktober kl. 21.00 til lørdag den 16. oktober kl. 12.00

Mindre servicevinduer vil blive varslet direkte i systemet via. en banner.

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag

Delvise servicevinduer kan forekomme hver onsdag i tidsrummet kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret særskilt på Statens HR

For øvrige driftsnyheder i Statens HR, henviser vi til vores driftsnyhedsbrev - 'Aktuelt fra Statens HR'.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet her

"" Statens Budgetsystem (SBS) Grønt flueben

Normal drift

Til orientering er der et planlagt servicevindue fredag d 15. januar fra kl 20.00 - 00.00. I dette tidsrum kan der opleves nedetider på SBS. 

Der er udfordringer med opsætning af tabeller

Udfordringerne forventes løst i forbindelse med opdatering af systemet i 1. kvartal 2021.

Opdateret den 14. januar 2020, kl. 13.45. 

  SAM serviceportal

Normal drift

 

Adgang til driftsdata

Bemærk at for de decentrale løsninger Navision Stat og Statens BI – LDV er driftsansvaret begrænset til de løsninger, der driftes under vores rammeaftale med KMD og hos Statens It. De Navision Stat og Statens BI – LDV installationer, der driftes uden for disse aftaler, er således ikke omfattet af opdateringen.

Opdateringer for alle øvrige systemer gælder for alle installationer.

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration